PROGIPS PREŠOV, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 30 92254 10948 66728 00818 683
Bežná likvidita III. stupeň 36,816,261,633,9416,80
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000244,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,6288-0,9647-0,8937-0,9719-0,9388
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -13,614,481,372,7914,26
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,320,77080,66200,37440,1058
Celkové tržby 105 179133 646111 777137 3440,0000
Celkový dlh 17 59423 55319 3847 6291 788
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -21 097-29 478-26 169-19 807-15 861
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 21 09729 47826 16919 80715 861
Čistý cash flow -8 38129 47826 16919 80715 861
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -15 8188 38210 79214 9921 305
Čistý zisk -17 2699 3348 90212 6281 101
Čistý zisk v minulom roku 9 3338 90212 628-9 144-27,00
Cudzie zdroje -13 328-30 556-29 283-20 379-16 895
Daň z príjmov 1 451-952,001 8902 3640,0000
Daň z príjmov v minulom roku -951,001 8902 364495,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 451-952,001 8902 3640,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 40,4354,5013,9523,263,63
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 5,3148,070,000023,260,0000
Doba obratu aktív 793,82252,85173,8596,02124,81
Doba obratu pohľadávok 40,4354,5013,9523,263,63
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00007,18
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 15,8130,7268,0624,387,43
EBIT v minulom roku 8 38210 79214 992-8 6491 051
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -15 8188 38210 79214 9921 305
EBITDA -97 140-41 8394 053-15 7162 561
EBITDA marža -0,9236-0,31310,0363-0,11440,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -97 140-41 8394 053-15 7162 561
Finančná páka 2,321,771,661,371,11
Finančné účty 21 09729 47826 16919 80715 861
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4310-0,5647-0,6017-0,7276-0,9043
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,43100,56470,60170,72760,9043
Hrubá marža -0,8704-0,23910,1107-0,05210,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 84 57668 62721 57145 8582 374
Krátkodobé pohľadávky 1 57511 6643 9066 784543,00
Krátkodobé záväzky 616,006 57519 0517 1121 112
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00005 96417 8501 3680,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,000012,55
Materiál 0,00000,00000,00000,00002 035
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,0000204,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00001 078
Náklady na predaný tovar 105 762110 07089 803113 62056 504
Neobežný majetok 8 25012 96717 6840,00000,0000
Obežný majetok 22 67241 14230 98328 00818 439
Obrat aktív 0,45981,442,103,802,92
Obrat neobežného majetku 1,726,025,780,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,62711,903,303,802,96
Odpisy 9 4344 7171 1800,0000750,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 7174 7171 1800,0000750,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 7170,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 9 0958 8917 2288 0620,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 213,00606,001 688190,00188,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 7,000,00000,00000,00001,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku -833,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -7 83514 05110 08212 6281 851
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,300,30550,30400,61970,0652
Podiel EBIT k aktívam -0,51150,15490,22180,53530,0699
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,51150,15490,22180,53530,0699
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,52190,17630,36440,71750,0743
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,68230,54480,53770,70720,8490
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,0994-0,27820,5843-1,130,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -10,07-3,591,71-0,88790,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -4,94-2,351,47-0,8879-2,49
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,58950,37740,25610,18600,2903
Pohľadávky z obchodného styku 207,0010 2860,00006 7840,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 36,816,261,583,7414,97
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,59-1,04-1,12-1,03-1,07
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,000077,75
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,56900,43530,39830,27240,0957
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,320,77080,66200,37440,1058
Pridaná hodnota -91 544-31 96012 371-7 158-1 865
Primárna platobná neschopnosť -4,020,57980,00000,20170,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,55850,17250,18290,45090,0589
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,300,30550,30400,61970,0652
Rýchla likvidita I. stupeň 34,254,481,372,7914,26
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,1811-0,56294,78-0,48540,6982
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,1811-0,56294,78-0,48540,6982
Služby 25 73038 55846 10270 32130 101
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 30 92254 10948 66728 00818 683
Spotreba materiálu… 80 03271 51243 70143 29926 403
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 105 179133 646111 777137 34454 639
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 90 96155 5369 60330 8820,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 14 21878 110102 174106 46254 639
Účtovný cash flow -8 38129 47826 16919 80715 861
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,00006,40
Vlastné imanie 13 32830 55629 28320 37916 895
Všetky záväzky 17 59423 55319 3847 6291 788
Výsledok hospodárenia -15 6138 98012 47615 1661 811
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -15 6138 98012 47615 1661 811
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -17 2699 3348 90212 6281 101
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 3338 90212 628-9 144-27,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -15 8188 38210 79214 9921 428
Zásoby 0,00000,0000908,001 4172 035
Záväzky 17 59423 55319 3847 6291 788
Záväzky z obchodného styku -833,005 96417 8501 3680,0000
Zisk pred zdanením -15 8188 38210 79214 9921 428
Zmena EBIT -1,890,77670,7199-1,731,24