1.PROJEKTOVÁ, a.s., organizačná zložka Slovensko

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!