ABC FACHCENTRUM, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 158 492118 63895 44877 35753 318
Bežná likvidita III. stupeň 8,7915,086,983,301,53
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6885-0,1714-0,1989-0,1022-0,1621
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,672,681,180,23440,0856
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,12770,06760,17160,43961,90
Celkové tržby 707 668670 302629 341527 4090,0000
Celkový dlh 17 9477 51313 97723 62334 924
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -96 760-19 049-16 204-5 489-2 981
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 96 76019 04916 2045 4892 981
Čistý cash flow 96 76019 04916 2045 4892 981
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 37 92638 70236 13926 5887 556
Čistý zisk 29 42029 65527 73820 2717 523
Čistý zisk v minulom roku 0,000027 73820 27115 0693 472
Cudzie zdroje -140 545-111 125-81 471-53 734-18 394
Daň z príjmov 8 5069 0478 3875 9350,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00008 3875 9354 4460,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 5069 0478 3875 9350,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -11,234,933,405,674,13
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -15,714,213,295,564,13
Doba obratu aktív 82,0865,2155,9653,6654,92
Doba obratu pohľadávok -11,234,933,405,674,13
Doba obratu zásob 48,5654,3152,9755,0959,34
Doba splácania záväzkov 11,064,889,8620,2537,76
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 8,833,918,0216,2435,86
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1,881,923,909,890,0000
EBIT v minulom roku 0,000036 13926 58819 6563 472
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 37 92638 70236 13926 5887 556
EBITDA 41 24539 01036 27926 88410 197
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 41 24539 01036 27926 88410 197
Finančná páka 1,131,071,171,442,90
Finančné účty 96 76019 04916 2045 4892 981
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8868-0,9367-0,8536-0,6946-0,3450
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,88680,93670,85360,69460,3450
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 40 85338 94636 13926 58810 043
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,10760,05990,14330,30270,6530
Krátkodobé pohľadávky -21 6948 9785 7938 1794 010
Krátkodobé záväzky 17 0537 10513 67823 41434 818
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 8992 7945 40311 4320,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00002 59170,38309,00
Nákladové úroky 0,00000,000014,00382,0033,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,000014,00382,00141,000,0000
Náklady na predaný tovar 637 097604 443571 016481 595336 554
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 562 890531 892506 170421 948284 961
Neobežný majetok 8 53511 4620,00000,00000,0000
Obežný majetok 149 957107 17695 44877 35753 318
Obrat aktív 4,455,606,526,806,65
Obrat neobežného majetku 82,5857,940,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 4,706,206,526,806,65
Obrat zásob 7,526,726,896,636,15
Odpisy 2 927244,000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 927244,000,00000,00000,0000
Osobné náklady 27 34825 99121 54417 9600,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 392,0064,00140,00296,00154,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 32 34729 89927 73820 2717 523
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,61050,16060,16980,07100,0559
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,482,292,392,490,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,242,272,392,490,0000
Pohľadávky z obchodného styku -30 3287 6545 6188 0214 010
Pohotová likvidita II. stupeň 4,403,941,610,58380,2008
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,45-5,83-5,03-9,79-6,17
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00001 15714,3790,33
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,11320,06330,14640,30540,6550
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,12770,06760,17160,43961,90
Pridaná hodnota 67 73059 62151 58844 63917 797
Primárna platobná neschopnosť -0,09560,36500,96171,430,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 5,672,681,180,23440,0856
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,43510,19260,38530,87873,42
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,43510,19260,38530,87873,42
Služby 63 55462 26252 88352 02236 452
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 158 492118 63895 44877 35753 318
Spotreba materiálu… 10 65310 28911 9637 62515 141
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 704 827664 064622 604526 234354 351
Tržby z predaja tovaru 704 827664 045622 612526 226354 309
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000019,00-8,008,0042,00
Účtovný cash flow 96 76019 04916 2045 4892 981
Úrokové krytie 0,00000,00002 58169,60228,97
Vlastné imanie 140 545111 12581 47153 73418 394
Všetky záväzky 17 9477 51313 97723 62334 924
Výsledok hospodárenia 38 31838 76636 27926 88410 197
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 38 31838 76636 27926 88410 197
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 29 42029 65527 73820 2717 523
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,000027 73820 27115 0693 472
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 37 92638 70236 12526 20610 010
Zásoby 74 89179 14973 45163 68946 327
Záväzky 17 9477 51313 97723 62334 924
Záväzky z obchodného styku 2 8992 7945 40311 4320,0000
Zisk pred zdanením 37 92638 70236 12526 20610 010
Zmena EBIT 0,00001,071,361,352,18