AUTOŠKOLA VIJA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 30 36243 14924 88822 72722 136
Bežná likvidita III. stupeň 0,89900,64822,611,911,39
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5963-0,8490-1,48-2,27-3,62
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,86110,55132,361,871,31
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,70091,550,63551,322,95
Celkové tržby 18 36133 69724 48333 85528 760
Celkový dlh 12 51126 2219 67112 94416 528
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 644-14 372-22 513-22 222-20 286
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 64414 37222 51322 22220 286
Čistý cash flow 10 64414 37222 51322 22220 286
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 2413 6505 4355 490588,00
Čistý zisk 923,002 8735 4354 283108,00
Čistý zisk v minulom roku 2 8734 2734 282108,003 535
Cudzie zdroje -17 851-16 928-15 217-9 783-5 608
Daň z príjmov 318,00777,000,00001 207480,00
Daň z príjmov v minulom roku 777,001 1621 208480,001 006
Daň z príjmov z bežnej činnosti 318,00777,000,00001 207480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 10,2928,2136,215,4814,76
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000021,2033,662,178,83
Doba obratu aktív 666,39481,49379,45246,48280,93
Doba obratu pohľadávok 10,2928,2136,215,4814,76
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 271,30290,92145,16129,09196,12
EBIT v minulom roku 3 6505 4355 490588,004 541
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 2413 6505 4355 490588,00
EBITDA 9 2245 4435 7826 6755 246
EBITDA marža 0,50240,16150,23620,19720,1824
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 2245 4435 7826 6755 246
Efektívna daňová sadzba 0,25620,21290,00000,21990,8163
Finančná páka 1,702,551,642,323,95
Finančné účty 10 64414 37222 51322 22220 286
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5879-0,3923-0,6114-0,4305-0,2533
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,58790,39230,61140,43050,2533
Hrubá marža 0,61720,26230,35960,62550,6697
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 2415 4015 4356 3774 328
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,40710,60420,38260,52370,6981
Krátkodobé pohľadávky 469,002 5282 375505,001 163
Krátkodobé záväzky 12 36126 0719 52111 90315 453
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 46015 47665,0058,00793,00
Náklady na predaný tovar 5 29823 87115 13512 4809 499
Neobežný majetok 19 24926 2490,00000,0000687,00
Obežný majetok 11 11316 90024 88822 72721 449
Obrat aktív 0,54770,75810,96191,481,30
Obrat neobežného majetku 0,86391,250,00000,000041,86
Obrat obežného majetku 1,501,940,96191,481,34
Odpisy 7 0001 7510,0000687,003 740
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 0001 7510,0000687,003 740
Osobné náklady 2 0611 2201 59611 90712 797
Ostatné náklady na finančnú činnosť 983,0042,00347,00698,00918,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 9234 6245 4354 9703 848
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,06890,21370,35370,50720,0880
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,35060,33310,90460,97780,9164
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,18190,13800,18130,56230,6644
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,57970,42650,91950,65640,7054
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,507,255,521,781,51
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,252,985,521,681,16
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,64000,43940,94040,66030,7054
Pohľadávky z obchodného styku 0,00001 9002 208200,00696,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,89900,64822,611,911,39
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,68-1,18-0,6759-0,4402-0,2764
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,41210,60770,38860,56950,7467
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,70091,550,63551,322,95
Pridaná hodnota 11 3328 8398 80521 17519 261
Primárna platobná neschopnosť 0,00008,150,02940,29001,14
Rýchla likvidita I. stupeň 0,86110,55132,361,871,31
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,364,821,671,943,15
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,364,821,671,943,15
Služby 3 00918 30512 8436 1455 966
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 30 36243 14924 88822 72722 136
Spotreba materiálu… 2 2895 5662 2926 3353 533
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 16 63032 71023 94033 85528 760
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000200,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 16 63032 71023 94033 65528 760
Účtovný cash flow 10 64414 37222 51322 22220 286
Vlastné imanie 17 85116 92815 2179 7835 608
Všetky záväzky 12 51126 2219 67112 94416 528
Výsledok hospodárenia 2 2243 6925 7826 1881 506
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 2243 6925 7826 1881 506
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 923,002 8735 4354 283108,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 8734 2734 282108,003 535
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 2413 6505 4355 490588,00
Záväzky 12 51126 2219 67112 94416 528
Záväzky z obchodného styku 2 46015 47665,0058,00793,00
Zisk pred zdanením 1 2413 6505 4355 490588,00
Zmena EBIT 0,34000,67160,99009,340,1295