ACCER, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 24 07415 37465 00487,0061,00
Bežná likvidita III. stupeň 1,200,93700,99350,05100,0542
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -5,5914,880,00940,05380,0573
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,100,93700,00010,05100,0542
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,10-15,88-153,59-1,05-1,06
Celkové tržby 31 8260,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 20 12516 40765 4301 7051 125
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -22 074-15 374-4,00-87,00-61,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 22 07415 3744,0087,0061,00
Čistý cash flow 22 07415 3744,0087,0061,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 690-127,0015 893-73,00-78,00
Čistý zisk 4 982-127,001 192-553,00-558,00
Čistý zisk v minulom roku -127,00712,00-553,00-558,00-480,00
Cudzie zdroje -3 9491 033426,001 6181 064
Daň z príjmov 708,000,00000,0000480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 708,000,00000,0000480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 22,940,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 22,940,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 276,100,00000,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 22,940,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 230,810,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -127,0015 893-73,00-78,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 690-127,0015 893-73,00-78,00
EBITDA 5 7730,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 7730,00000,00000,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,12440,00000,0000-6,58-6,15
Finančná páka 6,10-14,88-152,59-0,0538-0,0573
Finančné účty 22 07415 3744,0087,0061,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,16400,06720,006618,6017,44
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,1640-0,0672-0,0066-18,60-17,44
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 690-127,00397,00-74,00-78,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,83601,071,0119,6018,44
Krátkodobé pohľadávky 2 0000,000065 0000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 20 12516 40765 4301 7051 125
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 17 71214 70264 2050,00000,0000
Nákladové úroky 0,00000,000014 7010,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,000014 7010,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 26 0530,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 24 07415 37465 00487,0061,00
Obrat aktív 1,320,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,320,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 83,00127,0083,0074,0078,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,0000480,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 982-127,001 192-553,00-558,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,260,1229-2,800,34180,5244
Podiel EBIT k aktívam 0,2364-0,00830,2445-0,8391-1,28
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,2364-0,00830,2445-0,8391-1,28
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,440,1229-37,310,04510,0733
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,91691,00000,00011,00001,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,69360,00000,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,69360,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 2 0000,000065 0000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,200,93700,99350,05100,0542
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,17890,0672106,5018,6017,44
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,83601,071,0119,6018,44
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,10-15,88-153,59-1,05-1,06
Pridaná hodnota 5 7730,00000,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 8,860,00000,98780,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,2069-0,00830,0183-6,36-9,15
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,260,1229-2,800,34180,5244
Rýchla likvidita I. stupeň 1,100,93700,00010,05100,0542
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,490,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,490,00000,00000,00000,0000
Služby 25 9220,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 24 07415 37465 00487,0061,00
Spotreba materiálu… 131,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 31 8260,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 31 8260,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 22 07415 3744,0087,0061,00
Úrokové krytie 0,00000,00001,080,00000,0000
Vlastné imanie 3 949-1 033-426,00-1 618-1 064
Všetky záväzky 20 12516 40765 4301 7051 125
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,260,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 5 7730,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 7730,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 982-127,001 192-553,00-558,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -127,00712,00-553,00-558,00-480,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 690-127,001 192-73,00-78,00
Záväzky 20 12516 40765 4301 7051 125
Záväzky z obchodného styku 17 71214 70264 2050,00000,0000
Zisk pred zdanením 5 690-127,001 192-73,00-78,00
Zmena EBIT -44,80-0,0080-217,710,93590,0000