3 DIAMONDS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 126 695127 551139 313125 3411 047 436
Bankové úvery 17 04517 04517 04520 6390,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,07680,07550,08710,07102,13
Bežné bankové úvery 17 04517 04517 04520 6390,0000
Časové rozlíšenie aktív 36,0036,0040,00-30 513184 790
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00005 277
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,16-1,17-1,19-1,1817,02
Celkové tržby 245 976276 322330 166351 7130,0000
Celkový dlh 911 652888 315860 471804 135984 324
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 16 77016 69616 82920 36418 960
Čistá hodnota zákazky 0,00000,00000,00000,0000102,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 275,00349,00216,00275,00-18 960
Čistý cash flow -74,00133,00-59,00-611,00-18 960
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -24 193-38 646-41 404-98 2366 368
Čistý zisk -24 193-39 606-42 364-99 1961 571
Čistý zisk v minulom roku -39 606-42 364-99 196-261 42311 376
Cudzie zdroje 784 957760 764721 158678 794-57 835
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 103,5088,4182,9690,72289,74
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 96,9783,6179,5489,12288,32
Doba obratu aktív 188,00169,17154,76130,19714,57
Doba obratu pohľadávok 103,5088,4182,9690,72289,74
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,0000335 060
Doba splácania záväzkov 0,000083 9536 724221 687314,34
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 3271 156936,93813,84229,79
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000071 6945 777194 5640,0952
EBIT v minulom roku -38 646-41 404-98 236-260 35714 774
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -24 193-38 646-41 404-98 2366 368
EBITDA -16 455-30 908-33 650-90 20537 945
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -16 455-30 908-33 650-90 20537 945
Finančná páka -0,1614-0,1677-0,1932-0,184718,11
Finančné účty 275,00349,00216,00275,00-18 960
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 6,205,965,185,42-0,0552
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -6,20-5,96-5,18-5,420,0552
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -16 455-30 908-33 666-90 49837 318
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 7,066,836,056,250,3216
Krátkodobé pohľadávky 69 74766 66074 68287 335424 712
Krátkodobé záväzky 894 607871 270843 426783 496336 838
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,00007,91
Materiál 0,00000,00000,00000,000066 351
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00004 797
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00001 0663 398
Náklady na predaný tovar 244 639262 792307 919357 028391 126
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00003 78845 7861 290150,00
Neobežný majetok 56 63760 50664 37568 244319 198
Obežný majetok 70 02267 00974 89887 610543 448
Obrat aktív 1,942,162,362,800,5108
Obrat neobežného majetku 4,344,555,105,151,68
Obrat obežného majetku 3,514,114,394,010,9845
Odpisy 7 7387 7387 7387 73830 448
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 8693 8693 8693 86930 448
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 8693 8693 8693 8690,0000
Osobné náklady 12 33632 05943 62139 7850,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,000016,00293,00627,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 763 917744 042724 678687 6360,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -16 455-31 868-34 626-91 45832 019
Podiel EBIT k aktívam -0,1910-0,3030-0,2972-0,78380,0061
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,1910-0,3030-0,2972-0,78380,0061
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 9,232,582,11-7,060,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00003,280,4511-4,370,3679
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,06660,31180,4022-0,11864,73
Pohľadávky z obchodného styku 65 35163 04371 60085 797422 627
Pohotová likvidita II. stupeň 0,07680,07550,08710,07101,73
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -10 6085 720-12 223-1 1113,05
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,0000-3,95
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 7,206,966,186,420,9397
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,16-1,17-1,19-1,1817,02
Pridaná hodnota 1 33712 40720 654-5 635143 902
Primárna platobná neschopnosť 11,6911,8010,128,010,0002
Rentabilita aktív, ROA -0,1910-0,3105-0,3041-0,79140,0015
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -55,40-28,74-25,57-8,9125,94
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -55,40-28,74-25,57-8,9125,94
Služby 194 914213 184202 811211 690276 807
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 126 695127 551139 313125 3411 047 436
Spotreba materiálu… 49 72545 82059 322144 048114 169
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 17 04517 04517 04520 6390,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 245 976275 199328 573351 393535 028
Tržby z predaja tovaru 0,00003 78827 9751 290167,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 245 976271 411300 598350 103534 861
Účtovný cash flow -74,00133,00-59,00-611,00-18 960
Úročený dlh 17 04517 04517 04520 6390,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,00001,33
Vlastné imanie -784 957-760 764-721 158-678 79457 835
Všetky záväzky 911 652888 315860 471804 135984 324
Výsledok hospodárenia -24 193-38 646-41 388-97 9437 497
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -24 193-38 646-41 388-97 9437 497
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -24 193-39 606-42 364-99 1961 571
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -39 606-42 364-99 196-261 42311 376
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -24 193-38 646-41 404-98 2362 145
Zásoby 0,00000,00000,00000,0000137 696
Záväzky 911 652888 315860 471804 135984 324
Záväzky z obchodného styku 763 917744 042724 678687 636102,00
Zisk pred zdanením -24 193-38 646-41 404-98 2362 145
Zmena EBIT 0,62600,93340,42150,37730,4310

Činnosti firmy
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo..
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
Reklamná, inzertná a propagačná činnosť
Automatizované spracovanie údajov
Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
Podnikateľské poradenstvo
Sprostredkovateľská činnosť v doprave
Prieskum trhu a verejnej mienky
Správa bytového a nebytového fondu
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Prenájom hnuteľných vecí
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t..
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Administratívne služby
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských..
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Skladovanie
Vedenie účtovníctva
Dopravná zdravotná služba
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Čistiace a upratovacie služby
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
Počítačové služby
Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
Vykonávanie odťahovej služby
Faktoring a forfaiting
Prevádzkovanie športových zariadení
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla