ERLUX , s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201520142013
Aktíva 2 2142 6953 6554 1350,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00005,617,610,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000-1,25-1,17-1,010,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00005,617,610,00000,0000
Celkový dlh 0,0000531,00531,0051,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 214-2 695-3 655-4 1350,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 2142 6953 6554 1350,0000
Čistý cash flow 2 2142 6953 6554 1350,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1,00000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk -1,0000-480,00-480,000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -480,00-480,00-480,000,00000,0000
Cudzie zdroje -2 214-2 164-3 124-4 0840,0000
Daň z príjmov 0,0000480,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1,00000,00000,00000,00000,0000
EBITDA -1,00000,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1,00000,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,00001,251,171,010,0000
Finančné účty 2 2142 6953 6554 1350,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,8030-0,8547-0,98770,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,80300,85470,98770,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1,00000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 0,0000480,00480,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1,00000,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 2 2142 6953 6554 1350,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1,0000-480,00-480,000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00005,617,610,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000-0,8030-0,8547-0,98770,0000
Pridaná hodnota -1,00000,00000,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00005,617,610,00000,0000
Služby 1,00000,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 2142 6953 6554 1350,0000
Účtovný cash flow 2 2142 6953 6554 1350,0000
Vlastné imanie 2 2142 1643 1244 0840,0000
Všetky záväzky 0,0000531,00531,0051,000,0000
Výsledok hospodárenia -1,00000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1,00000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1,0000-480,00-480,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,00-480,00-480,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1,00000,00000,00000,00000,0000
Záväzky 0,0000531,00531,0051,000,0000
Zisk pred zdanením -1,00000,00000,00000,00000,0000