rembrosoft s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 11 49138 38319 1669 6724 400
Bankové úvery 0,00005,000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 15,283,976,1614,630,0000
Bežné bankové úvery 0,00005,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9299-1,26-0,9960-1,18-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 15,143,976,1614,630,0000
Celkové tržby 45 24849 49338 49218 9480,0000
Celkový dlh 665,009 7763 2691 4610,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 067-36 045-15 833-9 672-4 400
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 06736 05015 8339 6724 400
Čistý cash flow 10 06736 05015 8339 6724 400
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -17 78116 16910 1384 3870,0000
Čistý zisk -17 78112 7107 6873 7260,0000
Čistý zisk v minulom roku 12 7107 6873 72684,00-1,0000
Cudzie zdroje -10 826-28 607-15 897-8 211-4 400
Daň z príjmov 0,00003 4592 451661,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 4592 451661,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00003 4592 451661,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1,320,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 166,12283,07181,74186,310,0000
Doba obratu pohľadávok 1,320,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 9,6166,9024,3612,730,0000
EBIT v minulom roku 16 16910 1384 387564,00-1,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -17 78116 16910 1384 3870,0000
EBITDA -16 70817 27410 9014 4830,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -16 70817 27410 9014 4830,0000
Finančná páka 1,061,341,211,181,0000
Finančné účty 10 06736 05015 8339 6724 400
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9421-0,7453-0,8294-0,8489-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,94210,74530,82940,84891,0000
Hrubá marža -0,62310,38160,28630,23660,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -16 78117 16910 8054 3870,0000
Krátkodobé pohľadávky 91,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 665,009 0712 569661,000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00004 0000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 53 44330 60727 47314 4650,0000
Neobežný majetok 1 3332 3333 3330,00000,0000
Obežný majetok 10 15836 05015 8339 6724 400
Obrat aktív 2,201,292,011,960,0000
Obrat neobežného majetku 18,9421,2111,550,00000,0000
Obrat obežného majetku 2,491,372,431,960,0000
Odpisy 1 000,001 000,00667,000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 000,001 000,00667,000,00000,0000
Osobné náklady 8 1411 2960,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 73,00105,0096,0096,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -16 78113 7108 3543 7260,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,640,44420,48360,45380,0000
Podiel EBIT k aktívam -1,550,42130,52900,45360,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,550,42130,52900,45360,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,640,55160,61080,48680,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,87610,93920,82611,00001,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,22250,72840,41130,51050,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -3,4614,570,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -3,088,2316,520,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,39870,72840,41130,51050,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 15,283,976,1614,630,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,08-0,7935-1,00-0,8489-1,0000
Pridaná hodnota -28 19518 88611 0194 4830,0000
Rentabilita aktív, ROA -1,550,33110,40110,38520,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,640,44430,48360,45380,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 15,143,976,1614,630,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,03980,56590,29990,32590,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,03980,56590,29990,32590,0000
Služby 52 58926 43822 23612 1480,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 49138 38319 1669 6724 400
Spotreba materiálu… 854,004 1695 2372 3170,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00005,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 25 24849 49338 49218 9480,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 25 24849 49338 49218 9480,0000
Účtovný cash flow 10 06736 05015 8339 6724 400
Úročený dlh 0,00005,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 10 82628 60715 8978 2114 400
Všetky záväzky 665,009 7763 2691 4610,0000
Výsledok hospodárenia -17 70816 27410 2344 4830,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -17 70816 27410 2344 4830,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -17 78112 7107 6873 7260,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 12 7107 6873 72684,00-1,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -17 78116 16910 1384 3870,0000
Záväzky 665,009 7763 2691 4610,0000
Záväzky z obchodného styku 0,00004 0000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -17 78116 16910 1384 3870,0000
Zmena EBIT -1,101,592,317,780,0000