1. GEO s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 5 1473 6427 2047 3350,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,871,961,161,180,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,000052,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9388-0,7913-4,16-2,830,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,600,71970,59340,74570,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,39981,167,135,630,0000
Celkové tržby 6 2845 84247 6610,00000,0000
Celkový dlh 1 4701 9556 3186 2290,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 452-1 335-3 690-1 1010,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 4521 3353 6903 1310,0000
Čistý cash flow 3 4521 3353 6903 1310,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 6701 3012 4543 0890,0000
Čistý zisk 1 990802,00585,003 0890,0000
Čistý zisk v minulom roku 802,00585,00-367,00-2 4320,0000
Cudzie zdroje -3 677-1 687-886,00-1 1060,0000
Daň z príjmov 680,00499,001 8690,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 499,001 869485,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 680,00499,001 8690,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 98,56146,9327,8267,740,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 40,2489,2927,8266,860,0000
Doba obratu aktív 299,29231,9557,04119,670,0000
Doba obratu pohľadávok 98,56146,9327,8267,740,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000151,180,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 77,34118,1449,2368,500,0000
EBIT v minulom roku 1 3012 454118,00-2 4320,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 6701 3012 4543 0890,0000
EBITDA 2 8521 4554 3713 3020,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 8521 4554 3713 3020,0000
Efektívna daňová sadzba 0,25470,38360,76160,00000,0000
Finančná páka 1,402,168,136,630,0000
Finančné účty 3 4521 3353 6903 1310,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7144-0,4632-0,1230-0,15080,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,71440,46320,12300,15080,0000
Hrubá marža 0,54980,27010,44090,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 6701 3017 1113 7340,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,25840,50930,86310,57250,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00002 0300,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 6952 3073 5144 1520,0000
Krátkodobé záväzky 1 3301 8556 2184 1990,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 620,001 3264 1810,00000,0000
Náklady na predaný tovar 2 8224 15325 08710 1380,0000
Obežný majetok 5 1473 6427 2047 2830,0000
Obrat aktív 1,221,576,403,050,0000
Obrat obežného majetku 1,221,576,403,070,0000
Osobné náklady 0,00000,00009 0570,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 182,00154,00260,00180,000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,0000612,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 990802,00585,003 0890,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,54120,47540,66030,98500,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,51870,35720,34060,42110,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,51870,35720,34060,42110,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,69950,72802,490,98500,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,67070,36660,51220,42690,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,54930,22850,07740,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00001,210,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00002,320,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00002,320,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,54990,23290,08000,13990,0000
Pohľadávky z obchodného styku 692,001 4023 5144 0980,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 3,871,961,161,180,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,07-1,26-0,2401-0,35320,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,28560,53680,87700,84920,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,39981,167,135,630,0000
Pridaná hodnota 3 4551 57821 01312 2350,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,89600,94581,190,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,54120,47540,66032,790,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,600,71970,59340,50260,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,51541,341,451,890,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,51541,341,451,890,0000
Služby 2 8021 83924 3539 1770,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 1473 6427 2047 3350,0000
Spotreba materiálu… 20,002 314734,00961,000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00002 0300,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 2775 73147 60022 3730,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00001 5000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 2775 73146 10022 3730,0000
Účtovný cash flow 3 4521 3353 6903 1310,0000
Úročený dlh 0,00000,00000,00002 0300,0000
Vlastné imanie 3 6771 687886,001 1060,0000
Všetky záväzky 1 4701 9556 3186 2290,0000
Výsledok hospodárenia 2 8521 4552 7143 3020,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 8521 4552 7143 3020,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 990802,00585,003 0890,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 802,00585,00-367,00-2 4320,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 6701 3012 4543 7340,0000
Záväzky 1 4701 9556 3186 2290,0000
Záväzky z obchodného styku 620,001 3264 1810,00000,0000
Zisk pred zdanením 2 6701 3012 4543 7340,0000
Zmena EBIT 2,050,530220,80-1,270,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00003 1570,00000,0000