HLogistic, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 899 1122 795 1532 221 114798 0661 111 528
Bankové úvery 198 496249 105247 572253 225252 933
Bežná likvidita III. stupeň 1,081,061,081,611,33
Bežné bankové úvery 198 496249 105247 572253 225252 933
Časové rozlíšenie aktív 526,00789,00749,00614,00299,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 12,1019,2417,027,0218,03
Celkové tržby 3 803 0703 254 0813 455 1083 430 3320,0000
Celkový dlh 2 677 8102 657 0192 097 853698 5801 053 132
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 197 802246 545247 514252 503251 474
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 694,002 560430,00722,001 459
Čistý cash flow -1 8662 130-292,00-61,001 459
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 87 39241 19443 66244 12725 514
Čistý zisk 53 16814 87423 77523 72515 611
Čistý zisk v minulom roku 14 87423 77523 72517 3657 971
Cudzie zdroje -221 302-138 134-123 261-99 486-58 396
Daň z príjmov 14 5714 3086 1858 3870,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 3086 1858 3874 8970,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 14 5714 3086 1858 3870,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 368740,00479,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 16,8181,0463,5328,7815,55
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 16,8180,0263,3128,7815,45
Doba obratu aktív 278,60313,65234,6684,92167,24
Doba obratu pohľadávok 16,9481,1263,5828,7815,55
Doba obratu zásob 245,46206,90131,6054,13173,23
Doba splácania záväzkov 222,67251,53157,2023,7890,35
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 191,87216,85143,3922,0187,34
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 170,54109,66121,9918,430,0000
EBIT v minulom roku 41 19443 66244 12733 46616 821
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 87 39241 19443 66244 12725 514
EBITDA 338 733268 354126 55167 08244 588
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 338 733268 354126 55167 08244 588
Finančná páka 13,1020,2418,028,0219,03
Finančné účty 694,002 560430,00722,001 459
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 331 722258 620116 22759 25538 173
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,68870,69140,61110,25920,5222
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,0000372,000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 174 922722 212601 297270 474103 378
Krátkodobé záväzky 1 996 5801 932 5151 357 236206 848580 489
Krytie dlhovej služby 17,2412,199,245,584,50
Materiál 684,00497,00127,000,00000,0000
Nákladové úroky 19 65322 01213 70212 0159 903
Nákladové úroky v minulom roku 22 01213 70212 01511 2048 850
Náklady na predaný tovar 3 411 3432 908 4893 231 4233 300 1582 345 125
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 272 7242 804 2983 151 3923 174 5282 120 439
Neobežný majetok 520 676479 275481 97155 5120,0000
Obežný majetok 2 377 9102 315 0891 738 394741 9401 111 229
Obrat aktív 1,311,161,564,302,18
Obrat neobežného majetku 7,296,797,1761,790,0000
Obrat obežného majetku 1,601,411,994,622,18
Obrat zásob 1,491,762,776,742,11
Odpisy 240 718214 39068 60812 3364 437
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 120 359107 19534 3046 1684 437
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 120 359107 19534 3046 1680,0000
Osobné náklady 160 204169 552121 27559 0330,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 4459 73410 3247 8276 415
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 529 169842 5421 053 286160 2600,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 293 886229 26492 38336 06120 048
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,41410,49250,54270,45350,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,412,031,842,210,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,96490,89671,181,8218,22
Pohľadávky z obchodného styku 174 922713 069599 275270 474102 704
Pohotová likvidita II. stupeň 0,08020,33260,37530,59080,1262
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 118,60-64,85422,131 631-40,02
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,92370,95060,94450,87530,9475
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 12,1019,2417,027,0218,03
Pridaná hodnota 386 832344 268223 453130 17480 833
Primárna platobná neschopnosť 8,741,181,760,59250,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,919,9016,5810,4123,62
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,919,9016,5810,4123,62
Služby 116 29683 72949 28837 336106 615
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 899 1122 795 1532 221 114798 0661 111 528
Spotreba materiálu… 22 32320 46230 74388 294118 071
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 198 496249 105247 944253 225252 933
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 799 3923 252 7573 454 8763 430 3322 425 958
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 2170,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 3 665 8853 132 3173 414 7963 419 3822 414 806
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 132 290120 44040 08010 95011 152
Účtovný cash flow -1 8662 130-292,00-61,001 459
Úročený dlh 198 496249 105247 944253 225252 933
Úrokové krytie 4,451,873,193,672,58
Vlastné imanie 221 302138 134123 26199 48658 396
Všetky záväzky 2 677 8102 657 0192 097 853698 5801 053 132
Výsledok hospodárenia 99 23253 96457 94354 74640 151
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 99 23253 96457 94354 74640 151
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 53 16814 87423 77523 72515 611
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 14 87423 77523 72517 3657 971
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 67 73919 18229 96032 11218 804
Zásoby 2 200 9261 589 5771 136 188470 7441 006 392
Záväzky 2 677 8102 657 0192 097 853698 5801 053 132
Záväzky z obchodného styku 1 529 169842 5421 053 286160 2600,0000
Zisk pred zdanením 67 73919 18229 96032 11218 804
Zmena EBIT 2,120,94350,98951,321,52
Účtovné závierky