KNOW s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182016201520142013
Aktíva 8 2857 9009 1275 0000,0000
Bežná likvidita III. stupeň -1 38163,711,330,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,16-1,02-0,13400,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1 34863,710,14290,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,18630,01590,93790,00000,0000
Celkové tržby 20 82016 73035 6800,00000,0000
Celkový dlh 1 301124,006 8370,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 087-7 900-977,000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 0877 900977,000,00000,0000
Čistý cash flow 8 0877 900977,000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -419,00990,002 2900,00000,0000
Čistý zisk -916,00486,002 2900,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 124,002 2900,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -6 984-7 776-7 290-5 0000,0000
Daň z príjmov 497,00504,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 497,00504,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3,470,000083,370,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,000083,370,00000,0000
Doba obratu aktív 145,25172,3693,370,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 3,470,000083,370,00000,0000
Doba splácania záväzkov -0,44793,870,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám -0,10522,7169,940,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku -4,70-1,120,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 604,002 2900,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -419,00990,002 2900,00000,0000
EBITDA -292,001 1982 2900,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -292,001 1982 2900,00000,0000
Efektívna daňová sadzba -1,190,50910,00000,00000,0000
Finančná páka 1,191,021,251,00000,0000
Finančné účty 8 0877 900977,000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8430-0,9843-0,7987-1,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,84300,98430,79871,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -419,00990,002 2900,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti -0,00070,01570,74910,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 198,000,00008 1505 0000,0000
Krátkodobé záväzky -6,00124,006 8370,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku -63,00-36,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 15 78915 04533 3490,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 89011 6900,00000,00000,0000
Obežný majetok 8 2857 9009 1275 0000,0000
Obrat aktív 2,512,123,910,00000,0000
Obrat obežného majetku 2,512,123,910,00000,0000
Osobné náklady 5 323487,0041,000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 127,00208,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,0000-24,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -916,00486,002 2900,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,97611,00000,10700,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,060,28900,01760,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,030,14410,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,94513,4656,850,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,94513,4656,850,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00008 1500,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň -1 38163,711,330,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8636-0,9843-7,460,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,15700,01570,74910,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,18630,01590,93790,00000,0000
Pridaná hodnota 5 0311 6852 3310,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň -1 34863,710,14290,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -4,460,10352,990,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -4,460,10352,990,00000,0000
Služby 6 5182 25032 2990,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 2857 90014 1275 0000,0000
Spotreba materiálu… 4 3811 1051 0500,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 20 82016 73035 6800,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 20 8200,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000016 73035 6800,00000,0000
Účtovný cash flow 8 0877 900977,000,00000,0000
Vlastné imanie 6 9847 7767 2905 0000,0000
Všetky záväzky 1 301124,006 8370,00000,0000
Výsledok hospodárenia -292,001 1982 2900,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -292,001 1982 2900,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -916,00486,002 2900,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 124,002 2900,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -419,00990,002 2900,00000,0000
Záväzky 1 301124,006 8370,00000,0000
Záväzky z obchodného styku -63,00-36,00-24,000,00000,0000
Zisk pred zdanením -419,00990,002 2900,00000,0000
Zmena EBIT -0,69370,43230,00000,00000,0000