CHATAX REALITY, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 136 633166 1010,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -3,33-0,25510,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 54,814,200,00000,00000,0000
Celkové tržby 11 10611 1060,00000,00000,0000
Celkový dlh 134 185134 1850,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 141-8 1410,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 1418 1410,00000,00000,0000
Čistý cash flow 8 1418 1410,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 309,00309,000,00000,00000,0000
Čistý zisk -737,00-737,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -5 395-5 3950,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -2 448-31 9160,00000,00000,0000
Daň z príjmov 480,00480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00480,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 232,13232,130,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 155,48155,480,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 5 9177 1940,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 232,13232,130,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 6892 6890,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -4 824-4 8240,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 309,00309,000,00000,00000,0000
EBITDA 6 9506 9500,00000,00000,0000
EBITDA marža 0,62580,62580,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 9506 9500,00000,00000,0000
Efektívna daňová sadzba -1,87-1,870,00000,00000,0000
Finančná páka 55,815,200,00000,00000,0000
Finančné účty 8 1418 1410,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 8476 8470,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 5 3605 3600,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 62 08562 0850,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 60 86560 8650,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 12,2812,280,00000,00000,0000
Nákladové úroky 566,00566,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 571,00571,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 4 0544 0540,00000,00000,0000
Neobežný majetok 123 132152 6000,00000,00000,0000
Obežný majetok 13 50113 5010,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,62430,62430,00000,00000,0000
Odpisy 6 5386 5380,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 5386 5380,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 103,00103,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 8015 8010,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,73300,73300,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,66900,66900,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,96590,96590,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 3 5903 5900,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,3007-3,920,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 14,3814,380,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,98210,80790,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 54,814,200,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 4 3744 3740,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 16,9516,950,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 19,3119,310,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 19,3119,310,00000,00000,0000
Služby 3 5293 5290,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 136 633166 1010,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 525,00525,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 8 4288 4280,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 8 4288 4280,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 8 1418 1410,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,54590,54590,00000,00000,0000
Vlastné imanie 2 44831 9160,00000,00000,0000
Všetky záväzky 134 185134 1850,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 412,00412,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 412,00412,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -737,00-737,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -5 395-5 3950,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -257,00-257,000,00000,00000,0000
Záväzky 134 185134 1850,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 60 86560 8650,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -257,00-257,000,00000,00000,0000