AGRO BEŇADOVO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 158 820173 872166 875175 189167 260
Aktivácia 8 4604 2116 2982 3852 208
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00006 4867 2227 692
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,448,618,278,7811,14
Celkové tržby 17 48524 51922 10222 1890,0000
Celkový dlh 140 000155 783148 867157 276153 477
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -394,00-898,00-1 407-2 792-3 330
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 394,00898,001 4072 7923 330
Čistý cash flow 394,00898,00-1 385-1 8893 330
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 823,001 0411 0564 578354,00
Čistý zisk 731,0081,0096,003 618354,00
Čistý zisk v minulom roku 81,0096,003 618512,002 421
Cudzie zdroje -18 820-18 089-18 008-17 913-13 783
Daň z príjmov 92,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 92,00960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 250,40482,1852,450,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 26,63333,6319,100,00000,0000
Doba obratu aktív 5 4793 9823 0733 5633 636
Doba obratu pohľadávok 250,40482,1852,450,00000,0000
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,00009 231
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00007 355
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 4 8103 5552 7323 1873 325
EBIT v minulom roku 1 0411 0564 5781 4722 421
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 823,001 0411 0564 578354,00
EBITDA 9 0229 17215 82713 14518 800
EBITDA marža 0,51600,37410,71610,59240,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 0229 17215 82713 14518 800
Efektívna daňová sadzba 0,11180,92220,90910,20970,0000
Finančná páka 8,449,619,279,7812,14
Finančné účty 394,00898,001 4072 7923 330
Hrubá marža 0,53100,39500,39390,38240,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 9 9628 33114 75312 06018 136
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,87800,89280,88880,89460,9143
Krátkodobé pohľadávky 7 25921 0562 8480,00000,0000
Krátkodobé záväzky 139 450155 233148 317156 726152 927
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 20 88235 2740,00000,00000,0000
Materiál 0,00000,000017 49419 6108 222
Náklady na predaný tovar -2 5719 45411 1139 4655 303
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,0000785,00
Neobežný majetok 127 901127 686130 766131 169136 384
Obežný majetok 30 91946 18629 62336 79823 184
Obrat obežného majetku 0,34220,34510,66900,48780,7242
Odpisy 6 8025 59012 3927 48217 414
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 8025 5906 1963 74117 414
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00006 1963 7410,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 846,00841,001 0741 085664,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,000027 48638 4610,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 5335 67112 48811 10017 768
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,51
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,371,730,70261,130,6596
Pohľadávky z obchodného styku 772,0014 5691 0370,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -47,77-20,1413,009,48-4,14
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,88150,89600,89210,89780,9176
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,448,618,278,7811,14
Pridaná hodnota 9 2859 6848 7068 48411 486
Primárna platobná neschopnosť 27,052,4226,510,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 15,5216,989,4111,968,16
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 15,5216,989,4111,968,16
Služby 4 7104 7685 0024 7654 661
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 158 820173 872166 875175 189167 260
Spotreba materiálu… 1 1798 8975 8876 4302 143
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 11 47415 93919 81917 94916 789
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 893,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,0000981,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 10 58115 93919 81917 94915 808
Účtovný cash flow 394,00898,00-1 385-1 8893 330
Vlastné imanie 18 82018 08918 00817 91313 783
Všetky záväzky 140 000155 783148 867157 276153 477
Výsledok hospodárenia 1 6691 8822 1305 6631 138
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 6691 8822 1305 6631 138
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 731,0081,0096,003 618354,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 81,0096,003 618512,002 421
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 823,001 0411 0564 578474,00
Zásoby 23 26624 23225 36834 00619 854
Záväzky 140 000155 783148 867157 276153 477
Záväzky z obchodného styku 20 88235 27427 48638 4610,0000
Zisk pred zdanením 823,001 0411 0564 578474,00
Zmena EBIT 0,79060,98580,23073,110,1462
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,0000-6 522-655,0078,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,0000-6 522-655,0078,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 4441 7001 3050,0000248,00