MAKAČ, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 12 8593 4142 2531 9372 693
Bežná likvidita III. stupeň 1,900,78161,131,330,6707
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000015,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,103,48-6,46-3,585,03
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,891,740,81411,190,3971
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,13-4,477,943,02-12,66
Celkové tržby 27 69811 0005 0153 5210,0000
Celkový dlh 6 8334 3972 0011 4552 924
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 239-1 025-1 629-1 727-1 161
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 6393 4251 6291 7271 161
Čistý cash flow 12 6393 4251 6291 7271 161
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 638-755,00250,002 433-664,00
Čistý zisk 7 009-1 235-230,001 473-664,00
Čistý zisk v minulom roku -1 235-231,001 473-760,00-2 590
Cudzie zdroje -6 026983,00-252,00-482,00231,00
Daň z príjmov 629,00480,00480,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 629,00480,00480,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2,93-0,419849,4721,7768,61
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 2,93-0,419827,7521,7725,52
Doba obratu aktív 171,41130,29178,62200,80235,38
Doba obratu pohľadávok 2,93-0,419849,4721,7768,61
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00003 581
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 58,2175,11158,64150,83255,57
EBIT v minulom roku -755,00249,002 433-760,00-2 590
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 638-755,00250,002 433-664,00
EBITDA 7 754-648,00372,002 827-114,00
EBITDA marža 0,2799-0,05890,07420,80290,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 754-648,00372,002 827-114,00
Efektívna daňová sadzba 0,0824-0,63581,920,39460,0000
Finančná páka 2,13-3,478,944,02-11,66
Finančné účty 12 6393 4251 6291 7271 161
Hrubá marža 0,64690,48210,32000,84270,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 638-755,00250,002 725-224,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,33960,57650,88810,75121,09
Krátkodobé finančné výpomoci 2 4002 4000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 220,00-11,00624,00210,00785,00
Krátkodobé záväzky 4 3671 9682 0011 4552 924
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 016-7,007,0010,000,0000
Náklady na predaný tovar 9 4644 2612 999554,00298,00
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,0000732,00
Obežný majetok 12 8593 4142 2531 9371 946
Obrat aktív 2,132,802,041,821,55
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,00005,70
Obrat obežného majetku 2,132,802,041,822,15
Odpisy 0,00000,00000,0000292,00440,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,0000292,00440,00
Osobné náklady 10 4807 1971 6440,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 116,00107,00122,00102,00110,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 009-1 235-230,001 765-224,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,8318-0,8716-0,91273,062,87
Podiel EBIT k aktívam 0,5940-0,22110,11101,26-0,2466
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,5940-0,22110,11101,26-0,2466
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,8994-0,52210,99215,052,87
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,98291,000,72300,89160,4311
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,58491,361,020,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,000013,01
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,710,73680,97630,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,710,73680,976310,168,81
Pohľadávky z obchodného styku 220,00-11,00350,00210,00292,00
Pohotová likvidita II. stupeň 1,900,78161,131,330,6707
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,18660,70300,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,53141,290,88810,75121,09
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,13-4,477,943,02-12,66
Pridaná hodnota 17 9185 3031 6052 9673 878
Primárna platobná neschopnosť 4,620,63640,02000,04760,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,5451-0,3617-0,10210,7605-0,2466
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,161,26-0,91273,062,87
Rýchla likvidita I. stupeň 1,870,78410,81411,190,3971
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,8812-6,795,380,5147-25,65
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,8812-6,795,380,5147-25,65
Služby 6 2411 5861 27386,00298,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 8593 4142 2531 9372 693
Spotreba materiálu… 3 2232 6751 726468,000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 4002 4000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 27 3829 5644 6043 5214 176
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 27 3829 5644 6043 5214 176
Účtovný cash flow 12 6393 4251 6291 7271 161
Úročený dlh 2 4002 4000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 6 026-983,00252,00482,00-231,00
Všetky záväzky 6 8334 3972 0011 4552 924
Výsledok hospodárenia 7 754-648,00372,002 535-554,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 754-648,00372,002 535-554,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 009-1 235-230,001 473-664,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 235-231,001 473-760,00-2 590
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 638-755,00250,002 433-664,00
Záväzky 6 8334 3972 0011 4552 924
Záväzky z obchodného styku 1 016-7,007,0010,000,0000
Zisk pred zdanením 7 638-755,00250,002 433-664,00
Zmena EBIT -10,12-3,030,1028-3,200,2564