ABN grafia, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 0,00000,00005 0575 0570,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,00000,0000-0,95830,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,0000-1,00008,493,990,0000
Celkový dlh 1 4451 4454 5244 0440,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-1 4980,0000-460,000,0000
Čistý zisk 0,0000-1 978-480,00-940,000,0000
Čistý zisk v minulom roku -1 978-480,00-940,00-960,000,0000
Cudzie zdroje 1 4451 445-533,00-1 0130,0000
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,0000460,000,0000
EBIT v minulom roku -1 4980,0000-460,000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-1 4980,0000-460,000,0000
EBITDA 0,0000-1 4980,0000-460,000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-1 4980,0000-460,000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,32040,0000-1,040,0000
Finančná páka 0,00000,00009,494,990,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-1 4980,0000-460,000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,0000-460,000,0000
Krátkodobé záväzky 1 4401 440960,00480,000,0000
Neobežný majetok 0,00000,00005 0575 0570,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-1 978-480,00-940,000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00001,37-0,9006-0,92790,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00001,040,0000-0,10050,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,0000-460,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,00000,0000-0,95830,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,00000,89460,79970,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,0000-1,00008,493,990,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00001,37-0,9006-0,92790,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-0,96460,0000-8,790,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-0,96460,0000-8,790,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,00000,00005 0575 0570,0000
Vlastné imanie -1 445-1 445533,001 0130,0000
Všetky záväzky 1 4451 4454 5244 0440,0000
Výsledok hospodárenia 0,0000-1 4980,0000-460,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-1 4980,0000-460,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-1 978-480,00-940,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 978-480,00-940,00-960,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-1 4980,0000-460,000,0000
Záväzky 1 4451 4454 5244 0440,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-1 4980,0000-460,000,0000