eMZed, spol. s r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 11 9509 4958 0537 6829 011
Bežná likvidita III. stupeň 24,9019,7816,7816,0011,00
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000223,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9965-1,02-1,01-1,03-1,03
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 23,8119,1015,9815,4810,32
Celkové tržby 4 6292 9041 2611 6220,0000
Celkový dlh 480,00480,00480,00480,00819,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -11 430-9 166-7 668-7 431-8 450
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,53040,49660,2942-0,09250,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 11 4309 1667 6687 4318 450
Čistý cash flow 11 4309 1667 6687 4318 450
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 9351 922851,00330,00719,00
Čistý zisk 2 4551 442371,00-150,00719,00
Čistý zisk v minulom roku 1 442371,00-150,00-839,00-4,00
Cudzie zdroje -11 470-9 015-7 573-7 202-8 192
Daň z príjmov 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 41,0041,35111,4456,4822,67
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 29,2522,0066,5724,0822,67
Doba obratu aktív 942,271 1932 3311 729604,27
Doba obratu pohľadávok 41,0041,35111,4456,4822,67
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000073,27
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 37,8560,33138,94108,0154,92
EBIT v minulom roku 1 922851,00330,00-359,00-4,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 9351 922851,00330,00719,00
EBITDA 3 0282 024948,00424,001 008
EBITDA marža 0,65410,69700,75180,26140,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 0282 024948,00424,001 008
Efektívna daňová sadzba 0,16350,24970,56401,450,0000
Finančná páka 1,041,051,061,071,10
Finančné účty 11 4309 1667 6687 4318 450
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9598-0,9494-0,9404-0,9375-0,9091
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,95980,94940,94040,93750,9091
Hrubá marža 0,65410,69700,75180,26140,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 9351 922851,00329,00932,00
Krátkodobé pohľadávky 520,00329,00385,00251,00338,00
Krátkodobé záväzky 480,00480,00480,00480,00819,00
Náklady na predaný tovar 1 601880,00313,001 1984 080
Obežný majetok 11 9509 4958 0537 6828 788
Obrat aktív 0,38740,30580,15660,21110,6040
Obrat obežného majetku 0,38740,30580,15660,21110,6194
Ostatné náklady na finančnú činnosť 93,00102,0097,0095,0076,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 4551 442371,00-150,00719,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,95650,96540,95220,96730,9377
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 2,473,166,084,580,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,473,166,084,581,55
Pohľadávky z obchodného styku 371,00175,00230,00107,00338,00
Pohotová likvidita II. stupeň 24,9019,7816,7816,0011,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,00-0,9835-0,9876-0,9692-0,9695
Pridaná hodnota 3 0282 024948,00424,001 363
Rýchla likvidita I. stupeň 23,8119,1015,9815,4810,32
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,15850,23720,50631,130,8125
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,15850,23720,50631,130,8125
Služby 338,00229,00221,00969,001 185
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 9509 4958 0537 6829 011
Spotreba materiálu… 1 263651,0092,00229,002 895
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 6292 9041 2611 6225 443
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 6292 9041 2611 6225 443
Účtovný cash flow 11 4309 1667 6687 4318 450
Vlastné imanie 11 4709 0157 5737 2028 192
Všetky záväzky 480,00480,00480,00480,00819,00
Výsledok hospodárenia 3 0282 024948,00424,001 008
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 0282 024948,00424,001 008
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 4551 442371,00-150,00719,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 442371,00-150,00-839,00-4,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 9351 922851,00330,00933,00
Záväzky 480,00480,00480,00480,00819,00
Zisk pred zdanením 2 9351 922851,00330,00933,00
Zmena EBIT 1,532,262,58-0,9192-179,75