Maschinenring Slovensko s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 690 348582 616502 070337 644360 290
Bežná likvidita III. stupeň 2,341,741,331,171,15
Časové rozlíšenie aktív 2 968656,003 0742 4812 004
Časové rozlíšenie pasív 0,0000672,002 1410,000090,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,88071,392,393,343,95
Celkové tržby 1 746 2421 366 4731 134 246681 648610 999
Celkový dlh 323 282338 640352 306259 783287 486
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -97 948-16 851-22 89077 629142 561
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 97 94816 85122 89032 37137 439
Čistý cash flow 81 097-6 039-9 481-5 068-9 931
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 157 699124 85199 79212 297-9 877
Čistý zisk 124 99495 68169 7615 147-16 831
Čistý zisk v minulom roku 95 68169 7615 147-16 83166 686
Cudzie zdroje -367 066-243 304-147 623-77 861-72 714
Daň z príjmov 34 06525 14621 1082 8812 881
Daň z príjmov v minulom roku 25 14621 1082 8812 88124 582
Daň z príjmov z bežnej činnosti 34 06525 14621 1082 8812 881
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 104,52128,77121,91127,19146,20
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 104,25128,54121,66125,97132,61
Doba obratu aktív 145,74156,94163,11183,13217,88
Doba obratu pohľadávok 104,52128,77121,91127,19146,20
Doba obratu zásob 94 7453 0864 4841 34416 650
Doba splácania záväzkov 718 54148 89759 30810 29854 141
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 56,9379,28102,7873,3953,46
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 492 54529 76926 4438 25836 757
EBIT v minulom roku 124 85199 79212 297-9 87795 680
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 157 699124 85199 79212 297-9 877
EBITDA 205 174182 706159 52159 31126 432
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 205 174182 706159 52159 31126 432
Finančná páka 1,882,393,404,344,95
Finančné účty 97 94816 85122 89032 37137 439
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5317-0,4176-0,2940-0,2306-0,2018
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,53170,41760,29400,23060,2018
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 234 437197 142166 66363 88029 141
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,39070,50520,63010,40080,2454
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,0000110 000180 000
Krátkodobé pohľadávky 495 101478 060375 260234 509241 757
Krátkodobé záväzky 269 699294 321316 365135 31388 405
Krytie dlhovej služby -150,8645,4017,8813,896,49
Materiál 35 18918 06723 71317 40026 470
Nákladové úroky -1 3604 0248 9234 2694 073
Nákladové úroky v minulom roku 4 0248 9234 2694 0734 412
Náklady na predaný tovar 957 548690 077622 032468 618404 126
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 137,002 1971 9474 796596,00
Neobežný majetok 58 76968 47276 92750 62551 902
Obežný majetok 628 611513 488422 069284 538306 384
Obrat aktív 2,502,332,241,991,68
Obrat neobežného majetku 29,4219,7914,6113,2911,63
Obrat obežného majetku 2,752,642,662,371,97
Odpisy 60 69464 83060 66447 21837 218
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 30 34732 41530 33223 60918 609
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 34732 41530 33223 60918 609
Osobné náklady 590 245512 217374 370166 787191 690
Ostatné náklady na finančnú činnosť 357,00480,00584,003 387387,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 184 873179 185141 056108 50760 020
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 185 688160 511130 42552 36520 387
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,37490,43410,54360,0608-0,0363
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,76510,77030,74650,81620,9611
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 5 631302,66257,5742,61334,64
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,311,301,341,231,04
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,191,151,150,95490,8713
Pohľadávky z obchodného styku 493 851477 206374 476232 264219 279
Pohotová likvidita II. stupeň 2,211,681,261,101,05
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,5340,2915,5715,367,32
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -59,63-1,50-1,06-1,19-2,44
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,46830,58120,70170,76940,7979
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,88071,392,393,343,95
Pridaná hodnota 771 452664 952501 493204 351199 445
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,581,852,214,3810,88
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,581,852,214,3810,88
Služby 791 046558 660493 525368 000309 703
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 690 348582 616502 070337 644360 290
Spotreba materiálu… 166 365129 220126 56095 82293 827
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,0000110 000180 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 743 8101 362 4871 127 388676 947605 119
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 14 8107 4583 8633 9781 548
Tržby z predaja tovaru 180,002 6142 3865 004976,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 728 8201 352 4151 121 139667 965602 595
Účtovný cash flow 81 097-6 039-9 481-5 068-9 931
Úročený dlh 0,00000,00000,0000110 000180 000
Úrokové krytie -115,9631,0311,182,88-2,42
Vlastné imanie 367 066243 304147 62377 86172 714
Všetky záväzky 323 282338 640352 306259 783287 486
Výsledok hospodárenia 158 051125 33499 42116 071-9 238
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 158 051125 33499 42116 071-9 238
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 124 99495 68169 7615 147-16 831
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 95 68169 7615 147-16 83166 686
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 159 059120 82790 8698 028-13 950
Zásoby 35 56218 57723 91917 65827 188
Záväzky 323 282338 640352 306259 783287 486
Záväzky z obchodného styku 184 873179 185141 056108 50760 020
Zisk pred zdanením 159 059120 82790 8698 028-13 950
Zmena EBIT 1,261,258,12-1,25-0,1032
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 2390,00003 2990,00000,0000