Z. I. Servis s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 245 653243 055266 096278 866233 838
Bežná likvidita III. stupeň 216,5594,21117,8143,3644,03
Časové rozlíšenie aktív 411,000,00004 7686 060715,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1096-18,1010,45-0,00515,14
Celkové tržby 42 77030 20442 67634 9800,0000
Celkový dlh 925,001 5971 4864 8014 241
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 641-8 715-33 090-20 177-20 500
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0764-0,7665-0,22160,28270,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 6418 71533 09020 17720 500
Čistý cash flow -74,00-24 37512 913-23,0020 500
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 323-22 191-8 49613 74226 467
Čistý zisk 3 269-23 151-9 4569 88926 409
Čistý zisk v minulom roku -23 151-9 4569 88934 58019 656
Cudzie zdroje -244 728-241 458-264 610-274 065-229 597
Daň z príjmov 54,00960,00960,003 8530,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,003 85310 4940,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 54,00960,00960,003 8530,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 3461 538945,572 078329,54
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 19,780,364326,260,0000135,43
Doba obratu aktív 2 4123 1622 3353 386498,76
Doba obratu pohľadávok 1 3461 538945,572 078329,54
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000013,40
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 6,6317,5310,8555,258,51
EBIT v minulom roku -22 191-8 49613 74245 07420 753
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 323-22 191-8 49613 74226 467
EBITDA 35 06810 96912 823-18 73440 536
EBITDA marža 0,81990,36320,3005-0,53560,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 35 06810 96912 823-18 73440 536
Finančná páka 1,001,011,011,021,02
Finančné účty 8 6418 71533 09020 17720 500
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9962-0,9934-0,9944-0,9828-0,9819
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99620,99340,99440,98280,9819
Hrubá marža 0,3871-0,15110,2069-0,65340,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 33 74010 71316 16621 27640 195
Krátkodobé pohľadávky 137 122118 186107 753171 116154 498
Krátkodobé záväzky 675,001 3471 2364 5513 991
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,0000698,90
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,000058,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00001 097
Náklady na predaný tovar 20 61932 61732 76452 920108 750
Neobežný majetok 99 479116 154120 48581 51358 125
Obežný majetok 145 763126 901140 843191 293174 998
Obrat aktív 0,15130,11540,15630,10780,7318
Obrat neobežného majetku 0,37370,24150,34520,36882,94
Obrat obežného majetku 0,25500,22110,29530,15720,9779
Odpisy 30 25032 90423 8147 5385 048
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 15 12516 45211 9073 7695 048
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 15 12516 45211 9073 7690,0000
Osobné náklady 1 3201 2231 1551 1000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 662256,00166,00102,00341,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00001 84340 1120,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 150,00951,0092,00307,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 33 5199 75314 35817 42731 457
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,0017-0,80700,3026-0,00070,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,5736
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 12,54-3,737,65-20,780,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,5244-0,13370,3536-2,6512,36
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,0020-0,86890,3105-0,00080,1198
Pohľadávky z obchodného styku 2 01528,002 9920,000063 495
Pohotová likvidita II. stupeň 216,5594,21117,8143,3644,03
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3 3079,91-20,4911 916-11,20
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,0000353,45
Pridaná hodnota 16 555-4 5638 830-22 85762 375
Primárna platobná neschopnosť 0,074433,960,03070,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 12,806,4726,774,435,14
Služby 11 20822 26215 68339 20693 075
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 245 653243 055266 096278 866233 838
Spotreba materiálu… 9 41110 35517 08113 71415 675
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 37 34128 05442 42730 063171 125
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 167,000,0000833,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 37 17428 05441 59430 063171 125
Účtovný cash flow -74,00-24 37512 913-23,0020 500
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000456,33
Vlastné imanie 244 728241 458264 610274 065229 597
Všetky záväzky 925,001 5971 4864 8014 241
Výsledok hospodárenia 4 985-21 935-10 158-26 27235 488
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 985-21 935-10 158-26 27235 488
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 269-23 151-9 4569 88926 409
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -23 151-9 4569 88934 58019 656
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 323-22 191-8 49613 74235 093
Záväzky 925,001 5971 4864 8014 241
Záväzky z obchodného styku 150,00951,0092,00307,000,0000
Zisk pred zdanením 3 323-22 191-8 49613 74235 093
Zmena EBIT -0,14972,61-0,61830,30491,28