Medpartner Plus s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 6633 1453 6274 1084 590
Bežná likvidita III. stupeň 0,00006,557,568,560,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,18100,18090,15280,1329-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-1,00-1,00-1,000,0000
Celkový dlh 0,0000480,00480,00480,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 663-3 145-3 627-4 108-4 590
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 6633 1453 6274 1084 590
Čistý cash flow -482,00-482,00-481,00-482,004 590
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2,00-2,00-1,0000-2,000,0000
Čistý zisk -2,00-482,00-481,00-962,000,0000
Čistý zisk v minulom roku -482,00-481,00-962,000,00000,0000
Cudzie zdroje -2 663-2 665-3 147-3 628-4 590
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00960,000,0000
EBIT v minulom roku -2,00-1,0000-2,000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2,00-2,00-1,0000-2,000,0000
EBITDA -2,00-2,00-1,0000-2,000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2,00-2,00-1,0000-2,000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,0000-240,00-480,00-480,000,0000
Finančná páka 1,00001,181,151,131,0000
Finančné účty 2 6633 1453 6274 1084 590
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,8474-0,8677-0,8832-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,84740,86770,88321,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2,00-2,00-1,0000-2,000,0000
Krátkodobé záväzky 0,0000480,00480,00480,000,0000
Náklady na predaný tovar 2,002,001,00002,000,0000
Obežný majetok 2 6633 1453 6274 1084 590
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2,00-482,00-481,00-962,000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00001,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00006,557,568,560,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,525,536,547,53-1,0000
Pridaná hodnota -2,00-2,00-1,0000-2,000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00006,557,568,560,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-240,00-480,00-240,000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-240,00-480,00-240,000,0000
Služby 2,002,001,00002,000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 6633 1453 6274 1084 590
Účtovný cash flow -482,00-482,00-481,00-482,004 590
Vlastné imanie 2 6632 6653 1473 6284 590
Všetky záväzky 0,0000480,00480,00480,000,0000
Výsledok hospodárenia -2,00-2,00-1,0000-2,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2,00-2,00-1,0000-2,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2,00-482,00-481,00-962,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -482,00-481,00-962,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2,00-2,00-1,0000-2,000,0000
Záväzky 0,0000480,00480,00480,000,0000
Zisk pred zdanením -2,00-2,00-1,0000-2,000,0000
Zmena EBIT 1,00002,000,50000,00000,0000