Strojstav CM s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 986 5321 017 600830 921924 081936 370
Aktivácia 22 83821 00618 14538 04761 383
Bežná likvidita III. stupeň 2,272,052,441,991,80
Časové rozlíšenie aktív 4 7084 3545 2516 7692 282
Časové rozlíšenie pasív 0,000088,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,021,190,86871,161,45
Celkové tržby 2 506 7592 524 5612 328 4912 661 8560,0000
Celkový dlh 498 161553 447386 267496 984554 151
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 28 93053 729-92 240-30 290-162 439
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 91 070102 97192 240130 290162 439
Čistý cash flow -11 90110 731-38 05029 366162 439
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 27 37225 43328 00828 43858 217
Čistý zisk 24 30619 41117 55720 59457 996
Čistý zisk v minulom roku 19 41117 55720 59424 28568 420
Cudzie zdroje -488 371-464 065-444 654-427 097-382 219
Daň z príjmov 1 2295 0298 8137 7420,0000
Daň z príjmov v minulom roku 5 0298 8137 7427 9730,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 2295 0298 8137 7420,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 1000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 42,7052,6438,2834,4636,75
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 39,3247,1732,9530,4331,53
Doba obratu aktív 157,24165,48131,39141,74120,68
Doba obratu pohľadávok 42,8852,6438,2834,4636,75
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000082,27
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 48,6453,6353,1854,0064,66
EBIT v minulom roku 25 43328 00828 43832 25869 267
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 27 37225 43328 00828 43858 217
EBITDA -54 014-28 363-7 5676 292194 994
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -54 014-28 363-7 5676 292194 994
Finančná páka 2,022,191,872,162,45
Finančné účty 91 070102 97192 240130 290162 439
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4950-0,4560-0,5351-0,4622-0,4082
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,49500,45600,53510,46220,4082
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 308 389218 000246 525206 442192 494
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,30930,32410,40470,38100,5358
Krátkodobé finančné výpomoci 120 000156 7000,0000100 0000,0000
Krátkodobé pohľadávky 267 901323 721242 098224 670285 154
Krátkodobé záväzky 305 135329 819336 303352 072501 714
Krytie dlhovej služby -29,40-28,56-4,6261,69882,33
Materiál 307 841281 385329 672258 507296 254
Nákladové úroky 1 837993,001 638102,00221,00
Nákladové úroky v minulom roku 993,001 638102,000,0000847,00
Náklady na predaný tovar 1 574 4061 573 1911 628 7501 689 9852 117 802
Neobežný majetok 21 57221 41611 51823 16434 234
Obežný majetok 960 252991 830814 152894 148899 854
Obrat aktív 2,322,212,782,583,02
Obrat neobežného majetku 106,15104,81200,40102,7382,73
Obrat obežného majetku 2,382,262,842,663,15
Odpisy 17 03219 91223 29223 30019 402
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 5169 95611 64611 65019 402
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8 5169 95611 64611 6500,0000
Osobné náklady 775 027701 614695 863690 3090,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 0172 0972 7284 7902 500
Ostatné záväzky z obchodného styku 203 512226 337238 595257 4860,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 41 33839 32340 84943 89477 398
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,081,051,021,000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,92330,95690,97650,99910,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,90340,93050,94490,966536,81
Pohľadávky z obchodného styku 246 708290 046208 351198 413244 626
Pohotová likvidita II. stupeň 0,85540,88581,010,80020,8967
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 41,04-43,2511,69-14,54-2,35
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -6,4810,81-23,23287,90735,02
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,50500,54390,46490,53780,5918
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,021,190,86871,161,45
Pridaná hodnota 715 554671 356679 498689 707714 207
Primárna platobná neschopnosť 0,82490,78031,151,300,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -9,22-19,51-51,0578,992,84
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -9,22-19,51-51,0578,992,84
Služby 683 389794 701772 122809 168775 884
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 986 5321 017 600830 921924 081936 370
Spotreba materiálu… 922 442933 107744 2341 058 9741 450 014
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 120 000156 7000,0000100 0000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 472 1702 368 7772 436 6582 482 1622 832 009
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 182 210124 230128 410102 4700,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 289 9602 244 5472 308 2482 379 6922 832 009
Účtovný cash flow -11 90110 731-38 05029 366162 439
Úročený dlh 120 000156 7000,0000100 0000,0000
Úrokové krytie 14,9025,6117,10278,80263,43
Vlastné imanie 488 371464 065444 654427 097382 219
Všetky záväzky 498 161553 447386 267496 984554 151
Výsledok hospodárenia 29 50727 69230 74333 23679 571
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 29 50727 69230 74333 23679 571
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 24 30619 41117 55720 59457 996
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 19 41117 55720 59424 28568 420
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 25 53524 44026 37028 33676 741
Zásoby 600 181565 138479 814539 188452 261
Záväzky 498 161553 447386 267496 984554 151
Záväzky z obchodného styku 203 512226 337238 595257 4860,0000
Zisk pred zdanením 25 53524 44026 37028 33676 741
Zmena EBIT 1,080,90810,98490,88160,8405
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 8 587133 611-130 539140 11046 713
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 8 587133 611-130 539140 11046 713
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 81 65748 26366 80852 22696 021
Účtovné závierky