ROLL STONE s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 6943 1743 6544 1344 614
Bežná likvidita III. stupeň 0,00006,617,618,610,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,17820,17820,15120,1314-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-1,0000-1,0000-1,00000,0000
Celkový dlh 0,0000480,00480,00480,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 694-3 174-3 654-4 134-4 614
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 6943 1743 6544 1344 614
Čistý cash flow -480,00-480,00-480,00-480,004 614
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,00000,00000,0000-69,00
Čistý zisk 0,0000-480,00-480,00-480,00-69,00
Čistý zisk v minulom roku -480,00-480,00-480,00-480,00-110,00
Cudzie zdroje -2 694-2 694-3 174-3 654-4 614
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
EBIT v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000-110,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,00000,00000,0000-69,00
Finančná páka 1,00001,181,151,131,0000
Finančné účty 2 6943 1743 6544 1344 614
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,8488-0,8686-0,8839-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,84880,86860,88391,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,00000,00000,0000-69,00
Krátkodobé záväzky 0,0000480,00480,00480,000,0000
Obežný majetok 2 6943 1743 6544 1344 614
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,00000,00000,000069,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-480,00-480,00-480,00-69,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00001,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00006,617,618,610,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,615,616,617,61-1,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00006,617,618,610,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 6943 1743 6544 1344 614
Účtovný cash flow -480,00-480,00-480,00-480,004 614
Vlastné imanie 2 6942 6943 1743 6544 614
Všetky záväzky 0,0000480,00480,00480,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-480,00-480,00-480,00-69,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,00-480,00-480,00-480,00-110,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,00000,00000,0000-69,00
Záväzky 0,0000480,00480,00480,000,0000
Zisk pred zdanením 0,00000,00000,00000,0000-69,00
Zmena EBIT 0,00000,00000,00000,00000,6273