Vinohrady s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 1802 8043 4284 0484 419
Bežná likvidita III. stupeň 0,00005,847,148,4322,32
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000-1,21-1,16-1,13-1,05
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00005,847,148,4322,32
Celkový dlh 0,0000480,00480,00480,00198,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 180-2 804-3 428-4 048-4 419
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 1802 8043 4284 0484 419
Čistý cash flow 2 1802 8043 4284 0484 419
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -144,00-144,00-140,00-136,000,0000
Čistý zisk -144,00-624,00-620,00-616,000,0000
Čistý zisk v minulom roku -624,00-620,00-616,00-504,000,0000
Cudzie zdroje -2 180-2 324-2 948-3 568-4 221
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
EBIT v minulom roku -144,00-140,00-136,00-24,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -144,00-144,00-140,00-136,000,0000
EBITDA -66,00-66,00-66,00-55,000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -66,00-66,00-66,00-55,000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,0000-3,33-3,43-3,530,0000
Finančná páka 1,00001,211,161,131,05
Finančné účty 2 1802 8043 4284 0484 419
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,8288-0,8600-0,8814-0,9552
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,82880,86000,88140,9552
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -144,00-144,00-140,00-136,000,0000
Krátkodobé záväzky 0,0000480,00480,00480,00198,00
Náklady na predaný tovar 66,0066,0066,0055,000,0000
Obežný majetok 2 1802 8043 4284 0484 419
Ostatné náklady na finančnú činnosť 78,0078,0074,0081,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -144,00-624,00-620,00-616,000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00001,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00005,847,148,4322,32
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000-0,8288-0,8600-0,8814-0,9552
Pridaná hodnota -66,00-66,00-66,00-55,000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00005,847,148,4322,32
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-7,27-7,27-8,730,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-7,27-7,27-8,730,0000
Služby 66,0066,0066,0055,000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 1802 8043 4284 0484 419
Účtovný cash flow 2 1802 8043 4284 0484 419
Vlastné imanie 2 1802 3242 9483 5684 221
Všetky záväzky 0,0000480,00480,00480,00198,00
Výsledok hospodárenia -66,00-66,00-66,00-55,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -66,00-66,00-66,00-55,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -144,00-624,00-620,00-616,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -624,00-620,00-616,00-504,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -144,00-144,00-140,00-136,000,0000
Záväzky 0,0000480,00480,00480,00198,00
Zisk pred zdanením -144,00-144,00-140,00-136,000,0000
Zmena EBIT 1,00001,031,035,670,0000