KAPITAN Group s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 21 12051 1006 9056 1064 149
Bankové úvery 0,00000,00005,000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,23970,52800,13380,416825,83
Bežné bankové úvery 0,00000,00005,000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,000017,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,24001,060,1195-0,6149-0,7999
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,18270,50080,1038-0,359320,47
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,31-2,12-1,15-1,710,0391
Celkové tržby 34 264509 3946 8167 6460,0000
Celkový dlh 88 20096 87851 72414 663156,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -16 100-48 472-5 650-297,00-3 194
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,6217-0,0019-5,32-1,770,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16 10048 4725 655297,003 194
Čistý cash flow 16 10048 4725 358-5 2623 194
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -21 3031,0000-35 302-12 597-1 201
Čistý zisk -21 303-959,00-36 262-13 557-1 201
Čistý zisk v minulom roku -959,00-36 262-13 557762,00110,00
Cudzie zdroje 67 08045 77844 8198 557-3 993
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,0000120,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 53,481,8881,19138,46310,99
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 53,101,8625,940,0000310,99
Doba obratu aktív 224,9836,62454,69538,851 545
Doba obratu pohľadávok 53,481,8881,19138,46355,69
Doba obratu zásob 0,00000,00000,0000582,100,0000
Doba splácania záväzkov 11 05277,430,00002 01127,24
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 938,6169,363 3991 29358,10
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 4 13115,530,0000874,460,0000
EBIT v minulom roku 1,0000-35 302-12 5971 723110,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -21 3031,0000-35 302-12 597-1 201
EBITDA -20 682166,00-35 768-12 460-1 128
EBITDA marža -0,60360,0003-5,25-1,630,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -20 682166,00-35 768-12 460-1 128
Efektívna daňová sadzba 0,0000960,00-0,0272-0,07620,0000
Finančná páka -0,3148-1,12-0,1541-0,71361,04
Finančné účty 16 10048 4725 655297,003 194
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 3,180,89596,491,40-0,9624
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -3,18-0,8959-6,49-1,400,9624
Hrubá marža -0,25210,0323-2,84-1,120,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -21 3031,0000-34 653-12 597-1 201
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 4,171,897,472,400,0376
Krátkodobé pohľadávky 5 0202 6281 2331 569835,00
Krátkodobé záväzky 88 11196 78951 61214 646156,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 32 93319 4130,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00001,00000,0000
Náklady na predaný tovar 42 902492 89724 88612 6692 090
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 910456 2340,00002 6580,0000
Neobežný majetok 0,00000,00000,00001,00000,0000
Obežný majetok 21 12051 1006 8886 1054 149
Obrat aktív 1,629,970,80280,67740,2362
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00004 1360,0000
Obrat obežného majetku 1,629,970,80470,67750,2362
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,62700,0000
Osobné náklady 10 7259 04010 6733 7020,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 621,00165,00183,00137,0073,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00009 7026 3680,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -21 303-959,00-36 262-13 557-1 201
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,31760,02090,80921,58-0,3008
Podiel EBIT k aktívam -1,010,0000-5,11-2,06-0,2895
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,010,0000-5,11-2,06-0,2895
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,3180-0,00000,78961,48-0,3008
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,76230,94860,81900,04860,7698
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,240,5500-0,5518-0,43380,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,46990,09520,7861-0,68820,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -2,970,03600,0000-3,21-0,5311
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,80541,82-1,81-2,300,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,80541,82-1,81-2,300,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,46990,09520,9666-1,273,26
Pohľadávky z obchodného styku 4 9852 593394,000,0000835,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,23970,52800,13380,127425,83
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,170,94448,36-1,63-1,25
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 4,181,907,492,400,0376
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,31-2,12-1,15-1,710,0391
Pridaná hodnota -8 63816 436-19 343-8 533-1 110
Primárna platobná neschopnosť 6,617,4924,620,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -1,01-0,0188-5,25-2,22-0,2895
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,31760,02090,80911,58-0,3008
Rýchla likvidita I. stupeň 0,18270,50080,10960,020320,47
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -4,26583,60-1,45-1,18-0,1383
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -4,26583,60-1,45-1,18-0,1383
Služby 12 20624 52814 6008 6221 051
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 21 12051 1006 9056 1064 149
Spotreba materiálu… 27 78612 13510 2864 8991 039
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00005,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 34 264509 3336 1924 136980,00
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000649,000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 10 949469 8740,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 23 31539 4595 5434 136980,00
Účtovný cash flow 16 10048 4725 358-5 2623 194
Úročený dlh 0,00000,00005,000,00000,0000
Vlastné imanie -67 080-45 778-44 819-8 5573 993
Všetky záväzky 88 20096 87851 72414 663156,00
Výsledok hospodárenia -20 682166,00-35 119-12 460-1 128
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -20 682166,00-35 119-12 460-1 128
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -21 303-959,00-36 262-13 557-1 201
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -959,00-36 262-13 557762,00110,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -21 3031,0000-35 302-12 597-1 201
Zásoby 0,00000,00000,00004 2390,0000
Záväzky 88 20096 87851 72414 663156,00
Záväzky z obchodného styku 32 93319 4139 7026 3680,0000
Zisk pred zdanením -21 3031,0000-35 302-12 597-1 201
Zmena EBIT -21 303-0,00002,80-7,31-10,92
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00003 5100,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00003 5100,0000