JCMK Capital Solutions, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 12 69420 55917 36612 32115 197
Bežná likvidita III. stupeň 1,500,13880,10250,07800,0866
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 368
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -5,330,09140,07340,06610,0615
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,82860,08000,06720,06330,0575
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 8,64-1,18-1,13-1,08-1,09
Celkové tržby 97 022154,00592,001 4360,0000
Celkový dlh 11 377137 712154 612163 604179 145
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 017-10 702-10 069-10 003-10 088
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,1964130,4815,776,370,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 01710 70210 06910 00310 088
Čistý cash flow 7 01710 70210 06910 00310 088
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 23 18223 44810 2969 624757,00
Čistý zisk 19 05820 0949 3369 144757,00
Čistý zisk v minulom roku 20 09412 9699 1443 522-39 737
Cudzie zdroje -1 317117 153137 246151 283163 948
Daň z príjmov 4 1243 354960,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 3540,0000480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 1243 354960,00480,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00002 0002 0000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 21,3617 9353 4400,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 21,3616 7573 4400,00000,0000
Doba obratu aktív 47,7748 72811 2790,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 21,3622 6754 7390,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00001 921 9811 230
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 31,87316 94697 3290,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,0000278 2880,0000
EBIT v minulom roku 23 44812 9699 6244 002-39 737
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 23 18223 44810 2969 624757,00
EBITDA 24 365-62 697-74 610-83 320-76 037
EBITDA marža 0,2511-407,12-126,03-58,020,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 24 365-62 697-74 610-83 320-76 037
Finančná páka 9,64-0,1755-0,1265-0,0814-0,0927
Finančné účty 7 01710 70210 06910 00310 088
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,10385,707,9012,2810,79
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,1038-5,70-7,90-12,28-10,79
Hrubá marža 0,4929-248,99-50,78-26,090,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 23 18223 44810 2969 623757,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,66716,508,6312,8211,55
Krátkodobé pohľadávky 5 6777 5675 2972 3183 741
Krátkodobé záväzky 8 468133 725149 860157 971175 467
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 495,003 10621 18422 8730,0000
Náklady na predaný tovar 49 17438 49930 62337 46752 056
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,000030,000,0000
Obežný majetok 12 69420 55917 36612 32113 829
Obrat aktív 7,640,00750,03240,00000,0000
Obrat obežného majetku 7,640,00750,03240,00000,0000
Osobné náklady 23 35023 51342 79147 0880,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 1831 465671,002 5822 442
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000087 61085 57795 52579 236
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 19 05820 0949 3369 144757,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 14,47-0,1715-0,0680-0,0604-0,0046
Podiel EBIT k aktívam 1,831,140,59290,78110,0498
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 1,831,140,59290,78110,0498
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 5,49-0,2072-0,0777-0,0661-0,0047
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,55280,52060,57980,81190,6638
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,4883-0,6132-1,42-1,260,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,072369,4917,016,970,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000-1 249-1,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,05-1,63-0,7025-0,79570,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,05-1,63-0,7025-0,79570,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,072369,4917,920,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 5 6777 0705 2962 0813 741
Pohotová likvidita II. stupeň 1,500,13660,10250,07800,0866
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,187710,9513,6315,1216,25
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,89636,708,9013,2811,79
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 8,64-1,18-1,13-1,08-1,09
Pridaná hodnota 47 818-38 345-30 061-37 467-52 056
Primárna platobná neschopnosť 0,08720,43934,0010,990,0000
Rentabilita aktív, ROA 1,500,97740,53760,74210,0498
Rentabilita vlastného imania, ROE 14,47-0,1715-0,0680-0,0604-0,0046
Rýchla likvidita I. stupeň 0,82860,08000,06720,06330,0575
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,4669-2,20-2,07-1,96-2,36
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,4669-2,20-2,07-1,96-2,36
Služby 43 87533 04826 14531 77144 032
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 69420 55917 36612 32115 197
Spotreba materiálu… 5 2995 4514 4785 6668 024
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 96 992154,00562,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 96 992154,00562,000,00000,0000
Účtovný cash flow 7 01710 70210 06910 00310 088
Vlastné imanie 1 317-117 153-137 246-151 283-163 948
Všetky záväzky 11 377137 712154 612163 604179 145
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 14,470,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 24 365-62 697-74 610-83 320-76 037
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 24 365-62 697-74 610-83 320-76 037
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 19 05820 0949 3369 144757,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 20 09412 9699 1443 522-39 737
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 23 18223 44810 2969 624757,00
Zásoby 0,0000290,000,00000,00000,0000
Záväzky 11 377137 712154 612163 604179 145
Záväzky z obchodného styku 495,003 10621 18422 8730,0000
Zisk pred zdanením 23 18223 44810 2969 624757,00
Zmena EBIT 0,98871,811,072,40-0,0191