JCMK Capital Solutions, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 41 34412 69420 55917 36612 321
Bežná likvidita III. stupeň 0,14321,500,13880,10250,0780
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0760-5,330,09140,07340,0661
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,06490,82860,08000,06720,0633
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,478,64-1,18-1,13-1,08
Celkové tržby 99 19497 022154,00592,001 436
Celkový dlh 129 34011 377137 712154 612163 604
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 688-7 017-10 702-10 069-10 003
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,15230,1964130,4815,776,37
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 6887 01710 70210 06910 003
Čistý cash flow 6 6887 01710 70210 06910 003
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 19 73023 18223 44810 2969 624
Čistý zisk 15 10719 05820 0949 3369 144
Čistý zisk v minulom roku 19 05820 09412 9699 1443 522
Cudzie zdroje 87 996-1 317117 153137 246151 283
Daň z príjmov 4 0784 1243 354960,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 4 1243 3540,0000480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 0784 1243 354960,00480,00
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00002 0002 0000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 29,9121,3617 9353 4400,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,222621,3616 7573 4400,0000
Doba obratu aktív 153,4247,7748 72811 2790,0000
Doba obratu pohľadávok 29,9121,3622 6754 7390,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 921 981
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 382,2631,87316 94697 3290,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000278 288
EBIT v minulom roku 23 18223 44812 9699 6244 002
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 19 73023 18223 44810 2969 624
EBITDA 26 28724 365-62 697-74 610-83 320
EBITDA marža 0,26500,2511-407,12-126,03-58,02
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 26 28724 365-62 697-74 610-83 320
Finančná páka -0,46989,64-0,1755-0,1265-0,0814
Finančné účty 6 6887 01710 70210 06910 003
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 2,13-0,10385,707,9012,28
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -2,130,1038-5,70-7,90-12,28
Hrubá marža 0,50760,4929-248,99-50,78-26,09
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 25 88323 18223 44810 2969 623
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,490,66716,508,6312,82
Krátkodobé pohľadávky 8 0595 6777 5675 2972 318
Krátkodobé záväzky 103 0138 468133 725149 860157 971
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 236495,003 10621 18422 873
Krytie dlhovej služby 48,230,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 545,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 48 01549 17438 49930 62337 467
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,000030,00
Neobežný majetok 26 5970,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 14 74712 69420 55917 36612 321
Obrat aktív 2,387,640,00750,03240,0000
Obrat neobežného majetku 3,700,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 6,677,640,00750,03240,0000
Odpisy 5 3200,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 3200,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 23 04623 35023 51342 79147 088
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 0701 1831 465671,002 582
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000087 61085 57795 525
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 20 42719 05820 0949 3369 144
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,171714,47-0,1715-0,0680-0,0604
Podiel EBIT k aktívam 0,47721,831,140,59290,7811
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,47721,831,140,59290,7811
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,31995,49-0,2072-0,0777-0,0661
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,16180,55280,52060,57980,8119
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,45780,4883-0,6132-1,42-1,26
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,06740,072369,4917,016,97
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1 249
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,182,05-1,63-0,7025-0,7957
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,772,05-1,63-0,7025-0,7957
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,06800,072369,4917,920,0000
Pohľadávky z obchodného styku 60,005 6777 0705 2962 081
Pohotová likvidita II. stupeň 0,14321,500,13660,10250,0780
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 13,16-0,187710,9513,6315,12
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 12,270,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 3,130,89636,708,9013,28
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,478,64-1,18-1,13-1,08
Pridaná hodnota 50 34647 818-38 345-30 061-37 467
Primárna platobná neschopnosť 37,270,08720,43934,0010,99
Rentabilita aktív, ROA 0,36541,500,97740,53760,7421
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,171714,47-0,1715-0,0680-0,0604
Rýchla likvidita I. stupeň 0,06490,82860,08000,06720,0633
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,920,4669-2,20-2,07-1,96
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,920,4669-2,20-2,07-1,96
Služby 43 70643 87533 04826 14531 771
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 41 34412 69420 55917 36612 321
Spotreba materiálu… 4 3095 2995 4514 4785 666
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 99 19496 992154,00562,000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 833,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 98 36196 992154,00562,000,0000
Účtovný cash flow 6 6887 01710 70210 06910 003
Úrokové krytie 36,200,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -87 9961 317-117 153-137 246-151 283
Všetky záväzky 129 34011 377137 712154 612163 604
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -0,171714,470,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 21 80024 365-62 697-74 610-83 320
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 21 80024 365-62 697-74 610-83 320
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 10719 05820 0949 3369 144
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 19 05820 09412 9699 1443 522
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 19 18523 18223 44810 2969 624
Zásoby 0,00000,0000290,000,00000,0000
Záväzky 129 34011 377137 712154 612163 604
Záväzky z obchodného styku 2 236495,003 10621 18422 873
Zisk pred zdanením 19 18523 18223 44810 2969 624
Zmena EBIT 0,85110,98871,811,072,40