REGALO, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 250 086166 057273 860428 373722 848
Bežná likvidita III. stupeň 0,70161,121,161,080,5690
Časové rozlíšenie aktív 2 0911 8922 2832 4241 470
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9598-0,16951,620,4083-1,47
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,08040,0871-0,7670-0,11760,3113
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 12,836,353,904,835,52
Celkové tržby 1 223 4591 518 3891 935 8292 444 8670,0000
Celkový dlh 232 004143 473217 984354 956612 022
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -59 58441 65645 484-45 016-78 847
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 70 69953 34449 516140 016162 847
Čistý cash flow 17 3553 828-90 500-29 977162 847
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -4 501-30 412-14 661-23 517-3 215
Čistý zisk -4 501-33 292-17 541-26 397-3 215
Čistý zisk v minulom roku -33 292-17 541-26 397-11 0120,0000
Cudzie zdroje -18 082-22 584-55 876-73 417-110 826
Daň z príjmov 0,00002 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8802 8802 8800,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,0000297 654
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 23,5021,9335,4234,8147,39
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 13,7513,3927,3324,600,0000
Doba obratu aktív 79,7340,9053,0965,19737,25
Doba obratu pohľadávok 23,5021,9335,4234,81350,97
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 68,8510,8322,8738,80533,56
EBIT v minulom roku -30 412-14 661-23 517-8 1320,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -4 501-30 412-14 661-23 517-3 215
EBITDA -71 192-30 659-14 416-14 710-2 902
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -71 192-30 659-14 416-14 710-2 902
Finančná páka 13,837,354,905,836,52
Finančné účty 70 69953 34449 516140 016162 847
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 83 64433 68786 06366 828-3 214
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,86350,26480,43080,59520,7237
Krátkodobé finančné výpomoci 11 11595 00095 00095 00084 000
Krátkodobé pohľadávky 73 71589 025182 695228 77246 463
Krátkodobé záväzky 215 94043 971117 989254 981523 134
Materiál 5 9614 3616 732121,00124 890
Náklady na predaný tovar 1 162 9221 481 2341 870 8342 341 9870,0000
Neobežný majetok 90 79410 57325 80850 21479 755
Obežný majetok 157 201153 592245 769375 735641 623
Obrat aktív 4,588,926,875,600,4951
Obrat neobežného majetku 12,61140,1572,9547,774,49
Obrat obežného majetku 7,289,657,666,380,5578
Odpisy 9 55830 47048 81247 2200,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 77915 23524 40623 6100,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 77915 23524 40623 6100,0000
Osobné náklady 50 79145 79747 98048 7160,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 3302 9123 3513 730312,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 211 54336 984110 754248 0060,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 057-2 82231 27120 823-3 215
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -2,8175,324,030,86030,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,35590,01330,24791,160,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,29950,00800,12290,59030,0000
Pohľadávky z obchodného styku 43 13554 352140 956161 6530,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,64521,041,101,060,3472
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,04-5,900,61742,45-0,6806
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,04440,57210,34690,22180,1162
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,92770,86400,79600,82860,8467
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 12,836,353,904,835,52
Pridaná hodnota -18 076608,0011 89556 629357 870
Primárna platobná neschopnosť 4,900,68050,78571,530,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,2489-1,47-0,3139-0,3595-0,0290
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -3,26-4,68-15,12-24,13-210,90
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -3,26-4,68-15,12-24,13-210,90
Služby 997 3761 357 8171 755 3962 160 7880,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 250 086166 057273 860428 373722 848
Spotreba materiálu… 165 546123 417115 438181 1990,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 11 11595 00095 00095 00084 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 223 4291 515 4711 934 6442 441 250357 870
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 78 58333 62951 91542 6340,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 144 8461 481 8421 882 7292 398 616357 870
Účtovný cash flow 17 3553 828-90 500-29 977162 847
Úročený dlh 11 11595 00095 00095 00084 000
Vlastné imanie 18 08222 58455 87673 417110 826
Všetky záväzky 232 004143 473217 984354 956612 022
Výsledok hospodárenia -2 167-27 500-11 313-19 796-2 902
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 167-27 500-11 313-19 796-2 902
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 501-33 292-17 541-26 397-3 215
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -33 292-17 541-26 397-11 0120,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4 501-30 412-14 661-23 517-3 215
Zásoby 12 78711 22313 5586 947134 659
Záväzky 232 004143 473217 984354 956612 022
Záväzky z obchodného styku 211 54336 984110 754248 0060,0000
Zisk pred zdanením -4 501-30 412-14 661-23 517-3 215
Zmena EBIT 0,14802,070,62342,890,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,0000500,000,0000