4 - KOLKY s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 211 317190 836204 098162 808282 968
Aktivácia 0,00000,00000,00001 1670,0000
Bankové úvery 66 33042 25029 97577 356107 700
Bežná likvidita III. stupeň 0,60070,59090,57511,020,5081
Bežné bankové úvery 32 8440,00000,000025 35128 508
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,23-0,7116-0,0875-1,13-0,1979
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,064,812,816,625,21
Celkové tržby 328 173316 330342 024393 127397 105
Celkový dlh 176 473158 009150 561141 442237 373
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 23 43418 89125 28953 20998 679
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 42 89623 3594 68624 1479 021
Čistý cash flow 42 89623 3594 68624 1479 021
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 69117 6859 93913 51716 726
Čistý zisk 2 0188 8412 6202 3883 266
Čistý zisk v minulom roku 8 8412 6202 3883 26610 685
Cudzie zdroje -34 844-32 827-53 537-21 366-45 595
Daň z príjmov 704,002 5941 609960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 2 5941 609960,00960,003 132
Daň z príjmov z bežnej činnosti 704,002 5941 609960,00960,00
Dlhodobé bankové úvery 33 48642 25029 97552 00579 192
Dlhodobý dlh 33 48642 25029 97552 00579 192
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 50,1953,3572,8175,8766,86
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 46,8548,9072,5475,4863,60
Doba obratu aktív 254,78231,76233,76186,78268,32
Doba obratu pohľadávok 50,1953,3572,8175,8766,86
Doba obratu zásob 4,690,00001 947162,155,81
Doba splácania záväzkov 458,220,0000248 13010 931959,74
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 132,32140,11137,8173,32122,86
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 18,900,000044 2337 95755,41
EBIT v minulom roku 17 6859 93913 51716 72625 405
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 69117 6859 93913 51716 726
EBITDA 102 12871 49268 078168 50896 708
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 102 12871 49268 078168 50896 708
Finančná páka 6,065,813,817,626,21
Finančné účty 42 89623 3594 68624 1479 021
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 89 06084 44591 184160 84685 870
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,51930,60460,58960,39250,4579
Krátkodobé pohľadávky 41 62843 93463 57566 13770 508
Krátkodobé záväzky 109 744115 374120 32663 909129 565
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 4 52715 29321 45046 5247 480
Krytie dlhovej služby 17,1111,4411,9216,577,74
Nákladové úroky 5 9696 2505 71010 16912 500
Nákladové úroky v minulom roku 6 2505 71010 16912 50011 588
Náklady na predaný tovar 184 503197 249234 268203 354282 224
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 87 4170,0000177,002 13449 275
Neobežný majetok 125 669122 659134 89371 576202 654
Obežný majetok 85 64868 17769 20591 23280 314
Obrat aktív 1,431,571,561,951,36
Obrat neobežného majetku 2,412,452,364,451,90
Obrat obežného majetku 3,534,414,603,494,79
Obrat zásob 77,770,00000,18752,2562,77
Odpisy 79 36955 64761 54168 30469 174
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 79 36955 64761 54168 30469 174
Osobné náklady 37 57133 61520 05116 65113 695
Ostatné náklady na finančnú činnosť 15 0689 2738 3027 66210 838
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 81 38764 48864 16170 69272 440
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,350,0000476,9453,802,08
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,153,074,216,897,50
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,011,161,031,351,24
Pohľadávky z obchodného styku 38 86140 26263 33965 79367 075
Pohotová likvidita II. stupeň 0,59280,58330,56731,010,5031
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8123-1,41-11,42-0,8848-5,05
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 7,193,740,82072,370,7217
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,83510,82800,73770,86880,8389
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,064,812,816,625,21
Pridaná hodnota 118 230103 30484 419114 802102 702
Primárna platobná neschopnosť 0,11650,37980,33870,70710,1115
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,732,212,210,83942,45
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,732,212,210,83942,45
Služby 97 086109 84382 142100 55589 054
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 211 317190 836204 098162 808282 968
Spotreba materiálu… 0,000087 406151 949101 832143 895
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 66 33042 25029 97577 356107 700
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 303 733311 666334 391318 156384 926
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 000,0011 11315 7040,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,0000930,002 13465 039
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 302 733300 553317 757316 022319 887
Účtovný cash flow 42 89623 3594 68624 1479 021
Úročený dlh 66 33042 25029 97577 356107 700
Úrokové krytie 1,462,831,741,331,34
Vlastné imanie 34 84432 82753 53721 36645 595
Všetky záväzky 176 473158 009150 561141 442237 373
Výsledok hospodárenia 23 75926 95818 24121 17927 534
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 23 75926 95818 24121 17927 534
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 0188 8412 6202 3883 266
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 8412 6202 3883 26610 685
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 72211 4354 2293 3484 226
Zásoby 1 124884,00944,00948,00785,00
Záväzky 176 473158 009150 561141 442237 373
Záväzky z obchodného styku 4 52715 29321 45046 5247 480
Zisk pred zdanením 2 72211 4354 2293 3484 226
Zmena EBIT 0,49141,780,73530,80810,6584
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00004 00079 0250,0000