ELMEDIC, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva -79,002 3127 51922 3370,0000
Bežná likvidita III. stupeň -0,00500,19340,80800,96280,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,00820,21071,8010,340,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,18292,263,277,910,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -0,9952-1,23-4,18-17,220,0000
Celkové tržby 370,00-386,0021 90632 8050,0000
Celkový dlh 16 35312 5539 88723 7140,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 15 1358 8423 7307 1680,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -16,7320,40-0,04520,20230,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -135,002 1584 27014 2320,0000
Čistý cash flow -135,002 1584 27014 2320,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -6 191-7 393-511,006 7240,0000
Čistý zisk -6 191-7 873-991,006 6360,0000
Čistý zisk v minulom roku -7 873-991,006 6362 3040,0000
Cudzie zdroje 16 43210 2412 3681 3770,0000
Daň z príjmov 0,0000480,00480,0088,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,0088,00769,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,0088,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000-65,0654,1490,180,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000-23,6653,7087,350,0000
Doba obratu aktív 0,0000-976,71125,28248,530,0000
Doba obratu pohľadávok 0,0000-65,0654,1490,180,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000-403,4421,7620,020,0000
EBIT v minulom roku -7 393-511,006 7243 0730,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -6 191-7 393-511,006 7240,0000
EBITDA -5 951-7 285-225,007 3380,0000
EBITDA marža -16,0818,87-0,01030,22370,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -5 951-7 285-225,007 3380,0000
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,0649-0,93930,01310,0000
Finančná páka 0,0048-0,2258-3,18-16,220,0000
Finančné účty -135,002 1584 27014 2320,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -208,004,430,31490,06160,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 208,00-4,43-0,3149-0,06160,0000
Hrubá marža -6,509,310,67520,70120,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -6 191-7 393-511,006 7240,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti -9,340,41310,17370,08050,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 15 00011 0008 00021 4000,0000
Krátkodobé pohľadávky 56,00154,003 2498 1050,0000
Krátkodobé záväzky 738,00955,001 3061 7990,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 420,0055,0033,00148,000,0000
Náklady na predaný tovar 2 4062 7297 1159 8030,0000
Obežný majetok -79,002 3127 51922 3370,0000
Obrat aktív 0,0000-0,37372,911,470,0000
Obrat obežného majetku 0,0000-0,37372,911,470,0000
Osobné náklady 3 9043 74014 77815 4540,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 240,00108,00464,00614,000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,0000178,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -6 191-7 873-991,006 6360,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 4,32-10,37-0,17600,33140,0000
Podiel EBIT k aktívam 78,37-3,20-0,06800,30100,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 78,37-3,20-0,06800,30100,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 7,58-5,45-0,08220,32740,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,710,93340,56790,63710,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,62-1,040,99910,67190,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,3649-5,590,19490,43380,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,6163-0,96071,001,490,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,6163-0,96071,001,490,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0000-2,500,19490,43380,0000
Pohľadávky z obchodného styku 56,0056,003 2237 8510,0000
Pohotová likvidita II. stupeň -0,00500,19340,80800,96280,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -121,724,750,55460,09680,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam -189,874,761,060,95810,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti -207,005,431,311,060,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -0,9952-1,23-4,18-17,220,0000
Pridaná hodnota -2 406-3 59314 79123 0020,0000
Primárna platobná neschopnosť 7,500,98210,01020,01890,0000
Rentabilita aktív, ROA 78,37-3,41-0,13180,29710,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,37680,76880,4185-4,820,0000
Rýchla likvidita I. stupeň -0,00860,18050,45880,61350,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,75-1,72-43,943,230,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,75-1,72-43,943,230,0000
Služby 1 1431 0725 3067 8130,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY -79,002 3127 51922 3370,0000
Spotreba materiálu… 1 2631 6571 8091 9900,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 15 00011 0008 00021 4000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,0000-864,0021 90632 8050,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000-864,0021 90632 8050,0000
Účtovný cash flow -135,002 1584 27014 2320,0000
Úročený dlh 15 00011 0008 00021 4000,0000
Vlastné imanie -16 432-10 241-2 368-1 3770,0000
Všetky záväzky 16 35312 5539 88723 7140,0000
Výsledok hospodárenia -5 951-7 285-225,007 3380,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 951-7 285-225,007 3380,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 191-7 873-991,006 6360,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -7 873-991,006 6362 3040,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 191-7 393-511,006 7240,0000
Záväzky 16 35312 5539 88723 7140,0000
Záväzky z obchodného styku 420,0055,0033,00148,000,0000
Zisk pred zdanením -6 191-7 393-511,006 7240,0000
Zmena EBIT 0,837414,47-0,07602,190,0000