DELŠ s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 57 46256 43055 38353 74762 919
Bežná likvidita III. stupeň 19,5815,0613,436,8913,76
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7038-0,7051-0,7023-0,5247-1,08
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 19,4914,9813,366,8413,76
Celkové tržby 15 34417 11836 04529 5400,0000
Celkový dlh 2 0032 5362 7663 8284 574
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -39 033-38 001-36 954-26 192-62 919
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 39 03338 00136 95426 19262 919
Čistý cash flow 39 03338 00136 95426 19262 919
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 5651 7573 4584 71312 960
Čistý zisk 1 5651 2772 6983 67612 960
Čistý zisk v minulom roku 1 2772 6983 6764 24313 859
Cudzie zdroje -55 459-53 894-52 617-49 919-58 345
Daň z príjmov 0,0000480,00760,001 0370,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00760,001 0371 1980,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00760,001 0370,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4,283,841,822,220,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 4,283,841,822,220,0000
Doba obratu aktív 1 3671 203560,82664,10556,28
Doba obratu pohľadávok 4,283,841,822,220,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000068,55
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 47,6554,0728,0147,3040,44
EBIT v minulom roku 1 7573 4584 7135 44113 859
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 5651 7573 4584 71312 960
EBITDA 1 6551 84712 64213 88716 907
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 6551 84712 64213 88716 907
Finančná páka 1,041,051,051,081,08
Finančné účty 39 03338 00136 95426 19262 919
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9651-0,9551-0,9501-0,9288-0,9273
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,96510,95510,95010,92880,9273
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 5651 75712 58213 83616 829
Krátkodobé pohľadávky 180,00180,00180,00180,000,0000
Krátkodobé záväzky 2 0032 5362 7663 8284 574
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 3241 4951 4451 4450,0000
Náklady na predaný tovar 12 55214 24321 95715 12824 355
Neobežný majetok 18 24918 24918 24927 3750,0000
Obežný majetok 39 21338 18137 13426 37262 919
Obrat aktív 0,26700,30330,65080,54960,6561
Obrat neobežného majetku 0,84080,93801,981,080,0000
Obrat obežného majetku 0,39130,44830,97071,120,6561
Odpisy 0,00000,00009 1259 1250,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00009 1259 1250,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 90,0090,0060,0051,0078,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 5651 27711 82312 80112 960
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,67930,67340,66720,48731,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 2,542,221,030,88670,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,6951
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00001,541,580,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,542,221,030,88671,52
Pohľadávky z obchodného styku 180,00180,00180,00180,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 19,5815,0613,436,8913,76
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,42-1,42-1,42-1,91-0,9273
Pridaná hodnota 2 7922 87514 08814 41216 929
Primárna platobná neschopnosť 7,368,318,038,030,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 19,4914,9813,366,8413,76
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,211,370,21880,27570,2705
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,211,370,21880,27570,2705
Služby 10 30513 06511 76212 55622 777
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 57 46256 43055 38353 74762 919
Spotreba materiálu… 2 2471 17810 1952 5721 578
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 15 34417 11836 04529 54041 284
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 15 34417 11836 04529 54041 284
Účtovný cash flow 39 03338 00136 95426 19262 919
Vlastné imanie 55 45953 89452 61749 91958 345
Všetky záväzky 2 0032 5362 7663 8284 574
Výsledok hospodárenia 1 6551 8473 5174 76216 907
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 6551 8473 5174 76216 907
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 5651 2772 6983 67612 960
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 2772 6983 6764 24313 859
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 5651 7573 4584 71316 832
Záväzky 2 0032 5362 7663 8284 574
Záväzky z obchodného styku 1 3241 4951 4451 4450,0000
Zisk pred zdanením 1 5651 7573 4584 71316 832
Zmena EBIT 0,89070,50810,73370,86620,9351