PHM Tistrade s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201520142013
Aktíva 35 86332 58624 74029 5570,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,701,241,321,140,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,33-2,75-1,34-3,100,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,93150,66360,57140,52230,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,424,153,097,700,0000
Celkové tržby 25 88025 90627 8460,00000,0000
Celkový dlh 21 06326 25618 68926 1590,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -19 621-17 423-3 537-4 7870,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 19 62117 4238 08210 5320,0000
Čistý cash flow 19 62117 4238 08210 5320,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 10 4311 9931 3053 6490,0000
Čistý zisk 8 4701 503823,003 6490,0000
Čistý zisk v minulom roku 1 503-1 2251 830-522,000,0000
Cudzie zdroje -14 800-6 330-6 051-3 3980,0000
Daň z príjmov 1 961490,00482,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 490,00483,00643,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 961490,00482,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 230,46213,64218,35179,430,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 230,46213,64218,35179,430,0000
Doba obratu aktív 508,86459,12324,29278,760,0000
Doba obratu pohľadávok 230,46213,64218,35179,430,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000410,270,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 298,86369,93185,40190,170,0000
EBIT v minulom roku 1 993-742,002 473-522,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 10 4311 9931 3053 6490,0000
EBITDA 10 4952 0571 3765 4290,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 10 4952 0571 3765 4290,0000
Finančná páka 2,425,154,098,700,0000
Finančné účty 19 62117 4238 08210 5320,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 10 3671 9431 2505 2970,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,58730,80570,57170,68220,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00004 5455 7450,0000
Krátkodobé pohľadávky 16 24215 16316 65819 0250,0000
Krátkodobé záväzky 21 06326 25614 14420 1640,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 105,00113,00308,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 13 62914 75314 71517 9390,0000
Obežný majetok 35 86332 58624 74029 5570,0000
Obrat aktív 0,71730,79501,131,310,0000
Obrat obežného majetku 0,71730,79501,131,310,0000
Osobné náklady 238,008 69611 1450,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 128,00114,00126,00132,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 4701 503823,003 6490,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,57230,23740,07770,39910,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,70480,31490,12320,38850,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,54710,53470,32670,35630,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,01970,77970,84880,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,75820,67250,29020,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00001,160,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 50,821,281,180,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 50,821,281,180,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,76280,67250,29020,27210,0000
Pohľadávky z obchodného styku 16 24215 16316 65819 0250,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,701,241,321,140,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7543-0,3633-0,7487-0,32260,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,58730,80570,75540,88500,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,424,153,097,700,0000
Pridaná hodnota 12 09511 15313 13120 7620,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,57230,23740,13601,070,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,93150,66360,43240,40650,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,0112,7613,584,820,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,0112,7613,584,820,0000
Služby 13 30513 89013 84614 6790,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 35 86332 58624 74029 5570,0000
Spotreba materiálu… 324,00863,00869,003 2600,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00004 5455 7450,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 25 72425 90627 84638 7010,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 25 72425 90627 84638 7010,0000
Účtovný cash flow 19 62117 4238 08210 5320,0000
Úročený dlh 0,00000,00004 5455 7450,0000
Vlastné imanie 14 8006 3306 0513 3980,0000
Všetky záväzky 21 06326 25618 68926 1590,0000
Výsledok hospodárenia 10 4952 0571 3765 4290,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10 4952 0571 3765 4290,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 4701 503823,003 6490,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 503-1 2251 830-522,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10 4311 9931 3055 3420,0000
Záväzky 21 06326 25618 68926 1590,0000
Záväzky z obchodného styku 105,00113,00308,000,00000,0000
Zisk pred zdanením 10 4311 9931 3055 3420,0000
Zmena EBIT 5,23-2,690,5277-6,990,0000