Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ, MŠ Šajdíkove Humence

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!