Klub priateľov Fakulty práva Janka Jesenského, občianske združenie

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!