AFZ plus, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 72 21596 727134 362132 35680 894
Bežná likvidita III. stupeň 1,252,002,292,381,92
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000564,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000519,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2866-0,1958-0,7807-0,6007-0,6478
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,35510,38811,200,99520,6872
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,260,69420,87880,94171,03
Celkové tržby 209 143202 424201 551183 6650,0000
Celkový dlh 40 31739 63562 84864 19240 804
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 142-11 178-55 832-40 944-25 636
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 14211 17855 83240 94425 636
Čistý cash flow 9 14211 17855 83240 94425 636
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -24 629-13 7596 37914 42925 640
Čistý zisk -25 194-14 4223 3498 99324 911
Čistý zisk v minulom roku -14 4223 3498 99319 60024 181
Cudzie zdroje -31 898-57 092-71 514-68 164-39 571
Daň z príjmov 0,00000,00001 3183 7300,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00001 3183 7307 7070,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00001 3183 7300,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 40,2287,1291,32113,07118,51
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 4,1540,9042,5655,2841,60
Doba obratu aktív 126,03181,47243,43263,03206,69
Doba obratu pohľadávok 40,2287,1291,32113,07118,51
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000871,86
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 44,9354,0483,9781,7695,32
EBIT v minulom roku -13 7596 37914 42927 83525 286
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -24 629-13 7596 37914 42925 640
EBITDA 760,008 34824 03731 02341 648
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 760,008 34824 03731 02341 648
Finančná páka 2,261,691,881,942,04
Finančné účty 9 14211 17855 83240 94425 636
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4417-0,5902-0,5322-0,5150-0,4892
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,44170,59020,53220,51500,4892
Hrubá marža 0,92280,78160,89150,84610,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 21715 95218 96225 46941 556
Krátkodobé pohľadávky 23 04646 43550 40556 89746 383
Krátkodobé záväzky 25 74428 80346 34741 14337 306
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 12 9923 3803 4793 0090,0000
Krytie dlhovej služby 1,3512,5914,0418,1857,13
Materiál 0,00000,00000,00000,000029,00
Nákladové úroky 565,00663,001 7121 706729,00
Nákladové úroky v minulom roku 663,001 7121 706528,001 105
Náklady na predaný tovar 16 15436 33521 78728 26915 618
Neobežný majetok 40 02739 11428 12534 5158 282
Obežný majetok 32 18857 613106 23797 84172 048
Obrat aktív 2,902,011,501,391,77
Obrat neobežného majetku 5,234,977,165,3217,25
Obrat obežného majetku 6,503,381,901,881,98
Odpisy 22 41218 81612 57911 0548 554
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 22 41218 81612 57911 0548 554
Osobné náklady 169 476150 977154 549120 4010,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 9774 7965 0755 55492,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 7824 39415 92820 04733 465
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,7898-0,25260,04680,13190,6295
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,5300-0,20260,07250,15820,5953
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,87820,95430,86020,77480,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00008,15
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,141,051,161,290,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,010,93181,081,1814,87
Pohľadávky z obchodného styku 2 37621 80023 49127 81516 283
Pohotová likvidita II. stupeň 1,252,002,292,381,92
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,49-5,11-1,28-1,66-1,54
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 16,1816,8632,6124,0035,17
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,55830,40980,46780,48500,5044
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,260,69420,87880,94171,03
Pridaná hodnota 192 989158 215179 674155 396127 235
Primárna platobná neschopnosť 5,470,15500,14810,10820,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,7898-0,25260,04680,13190,6295
Rýchla likvidita I. stupeň 0,35510,38811,200,99520,6778
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 53,054,752,612,070,9797
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 53,054,752,612,070,9797
Služby 6 69325 01713 06515 01210 919
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 72 21596 727134 362132 35680 894
Spotreba materiálu… 9 46111 3188 72213 2574 699
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 209 143200 750201 461183 665142 853
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00006 2000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 209 143194 550201 461183 665142 853
Účtovný cash flow 9 14211 17855 83240 94425 636
Úrokové krytie -43,59-20,753,738,4635,17
Vlastné imanie 31 89857 09271 51468 16439 571
Všetky záväzky 40 31739 63562 84864 19240 804
Výsledok hospodárenia -21 652-8 96311 45819 96933 094
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -21 652-8 96311 45819 96933 094
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -25 194-14 4223 3498 99324 911
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -14 4223 3498 99319 60024 181
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -25 194-14 4224 66712 72332 584
Zásoby 0,00000,00000,00000,000029,00
Záväzky 40 31739 63562 84864 19240 804
Záväzky z obchodného styku 12 9923 3803 4793 0090,0000
Zisk pred zdanením -25 194-14 4224 66712 72332 584
Zmena EBIT 1,79-2,160,44210,51841,01
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00004 6950,00000,00000,0000