CAFE 4U s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 129 828164 87086 427118 08954 664
Bežná likvidita III. stupeň 0,13320,39020,76430,55480,2076
Časové rozlíšenie aktív 1 9241 355632,00910,001 129
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,6680-0,2979-0,13910,14960,0114
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,33140,16410,5620-0,09260,0053
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,041,830,26131,64-2,17
Celkové tržby 70 49036 62076 58481 3300,0000
Celkový dlh 87 083106 58017 90673 280101 527
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 013-29 568-12 203-2 671-534,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 01329 56812 2032 671534,00
Čistý cash flow -28 55517 3659 532-6 705534,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -15 546-9 27024 67234 274-51 097
Čistý zisk -15 546-10 23023 71233 314-51 097
Čistý zisk v minulom roku -10 23023 71233 31458 358-50 864
Cudzie zdroje -42 745-58 290-68 521-44 80946 863
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 83,54103,240,6547173,29164,20
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 83,5435,280,0000164,08158,54
Doba obratu aktív 1 2691 643442,04559,01465,18
Doba obratu pohľadávok 83,54103,240,6547173,29164,20
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000603,23
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 842,481 05586,75342,89859,24
EBIT v minulom roku -9 27024 67234 27459 318-50 864
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -15 546-9 27024 67234 274-51 097
EBITDA 79 44148 47877 99763 865-25 246
EBITDA marža 1,131,321,020,78530,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 79 44148 47877 99763 865-25 246
Finančná páka 3,042,831,262,64-1,17
Finančné účty 1 01329 56812 2032 671534,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3292-0,3536-0,7928-0,37950,8573
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,32920,35360,79280,3795-0,8573
Hrubá marža 0,38690,68990,74840,70740,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 144 67047 36486 31372 181-25 430
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,66370,64170,19620,61341,85
Krátkodobé pohľadávky 8 54410 358128,0036 60619 296
Krátkodobé záväzky 86 164105 80516 96172 434100 971
Náklady na predaný tovar 10 05711 35714 05119 56961 095
Neobežný majetok 118 347123 58973 46477 90233 705
Obežný majetok 9 55739 92612 33139 27719 830
Obrat aktív 0,28750,22210,82570,65290,7846
Obrat neobežného majetku 0,31540,29630,97140,98981,27
Obrat obežného majetku 3,910,91725,791,962,16
Odpisy 113 24056 63455 67433 70825 668
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 56 62028 31727 83716 85425 668
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 56 62028 31727 83716 8540,0000
Osobné náklady 1 7064 4575 4955 9520,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 0911 11484,0084,00184,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 13427 854432,001 7080,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 97 69446 40479 38667 022-25 429
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,3637-0,17550,34610,74351,09
Podiel EBIT k aktívam -0,1197-0,05620,28550,2902-0,9347
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,1197-0,05620,28550,2902-0,9347
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,3560-0,15690,35520,75071,10
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 15,995,6710,439,670,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,23730,41350,93701,45-0,7092
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,76490,47420,1336-0,08700,0125
Pohľadávky z obchodného styku 8 5443 5400,000034 66218 630
Pohotová likvidita II. stupeň 0,13320,39020,76430,55480,2076
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,50-3,36-7,196,6887,76
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,67080,64640,20720,62051,86
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,041,830,26131,64-2,17
Pridaná hodnota 27 27325 26357 31457 536-18 203
Primárna platobná neschopnosť 0,13277,870,00000,04930,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,1197-0,06200,27440,2821-0,9347
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,3637-0,17550,34610,74351,09
Rýchla likvidita I. stupeň 0,01180,27950,71950,03690,0053
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,102,200,22961,15-4,02
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,102,200,22961,15-4,02
Služby 3 7946 1997 2586 29338 505
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 129 828164 87086 427118 08954 664
Spotreba materiálu… 6 2635 1586 79313 27622 590
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 70 49036 62075 56581 30542 892
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 33 1600,00004 2004 2000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 37 33036 62071 36577 10542 892
Účtovný cash flow -28 55517 3659 532-6 705534,00
Vlastné imanie 42 74558 29068 52144 809-46 863
Všetky záväzky 87 083106 58017 90673 280101 527
Výsledok hospodárenia -14 455-8 15624 75534 357-50 914
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -14 455-8 15624 75534 357-50 914
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -15 546-10 23023 71233 314-51 097
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -10 23023 71233 31458 358-50 864
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -15 546-9 27024 67234 274-51 097
Záväzky 87 083106 58017 90673 280101 527
Záväzky z obchodného styku 1 13427 854432,001 7080,0000
Zisk pred zdanením -15 546-9 27024 67234 274-51 097
Zmena EBIT 1,68-0,37570,71980,57781,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 13 8160,00001 7680,00000,0000