LUBICA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 17 36128 12946 58454 36751 734
Bežná likvidita III. stupeň 0,80931,331,311,521,20
Časové rozlíšenie aktív 48,0057,00205,001 305285,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,67-0,9047-0,3472-0,0581-0,6656
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,38410,70920,16740,04350,1933
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,341,342,702,134,15
Celkové tržby 5 27569 556146 957193 5700,0000
Celkový dlh 15 27916 11034 00836 99041 686
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -11 398-16 967-6 094-2 878-6 688
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,80-0,0080-0,01810,03670,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 11 39816 9676 0942 8786 688
Čistý cash flow -5 56910 8734 3661 0106 688
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -8 535-556,00-1 7049 6091 056
Čistý zisk -9 495-556,00-2 6657 098268,00
Čistý zisk v minulom roku -556,00-2 6654 962231,005 868
Cudzie zdroje -2 082-12 019-12 576-17 377-10 048
Daň z príjmov 960,000,0000960,002 5110,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,002 511960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,0000960,002 5110,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 21,8323,367,284,7012,85
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00004,424,224,7010,06
Doba obratu aktív 1 311195,30117,68106,8192,35
Doba obratu pohľadávok 21,8323,367,284,7012,85
Doba obratu zásob 0,00000,0000115,8496,2180,84
Doba splácania záväzkov 0,0000145,75121,3578,0173,80
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 095106,4465,8845,6161,75
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,066526,5610,250,0000
EBIT v minulom roku -556,00-1 7047 4731 1915 868
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -8 535-556,00-1 7049 6091 056
EBITDA 413,001 16211 74519 0738 105
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 413,001 16211 74519 0738 105
Efektívna daňová sadzba -0,11250,0000-0,56310,26130,0000
Finančná páka 8,342,343,703,135,15
Finančné účty 11 39816 9676 0942 8786 688
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 329,0016 91811 59023 8497 960
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,83520,54500,55980,42700,6686
Krátkodobé pohľadávky 289,003 3642 8802 3947 200
Krátkodobé záväzky 14 50015 33126 07923 21634 591
Krytie dlhovej služby 0,00000,000011 7450,000010,29
Nákladové úroky 0,00000,00001,00000,0000788,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00001,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 7 44959 248116 100145 099171 075
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000038 39478 440108 623123 280
Neobežný majetok 5 6267 74112 51119 15810 256
Obežný majetok 11 68720 33133 86833 90441 193
Obrat aktív 0,27841,873,103,423,95
Obrat neobežného majetku 0,85906,7911,559,7019,94
Obrat obežného majetku 0,41352,594,275,484,96
Obrat zásob 0,00000,00003,153,794,51
Odpisy 8 8549 54013 29411 7406 363
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 4274 7706 6475 8706 363
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 4274 7706 6475 8700,0000
Osobné náklady 400,004 53723 57529 0480,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,00112,00155,00224,00145,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 217,007,005 7083 0510,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -641,008 98410 62918 8386 631
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -4,56-0,0463-0,21190,40850,0267
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -2,98-0,0434-0,08310,30850,0616
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,65650,60320,13080,05290,1293
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,1529-0,67950,83030,71390,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -1,060,15630,02970,00520,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -6,54-1,471,201,400,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,2827-0,47430,77010,99765,25
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -1,150,20680,03020,00540,0327
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000637,001 6692 3945 635
Pohotová likvidita II. stupeň 0,80931,330,35200,28330,4097
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,3739-1,11-2,88-17,20-1,50
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00004 3660,00008,49
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,88010,57270,73000,68040,8058
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,341,342,702,134,15
Pridaná hodnota -2 616-6 67728 39240 69233 402
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,01103,421,270,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,5469-0,0198-0,05720,13060,0052
Rentabilita vlastného imania, ROE -4,56-0,0463-0,21190,40850,0267
Rýchla likvidita I. stupeň 0,78611,110,23370,12400,1933
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 37,0013,862,901,945,14
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 37,0013,862,901,945,14
Služby 4 15411 62519 64419 51429 239
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 17 36128 12946 58454 36751 734
Spotreba materiálu… 3 2959 22918 01616 96218 556
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 83360 505144 492188 291204 477
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00007 9340,00002 5000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000049 171140 280180 565200 699
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 8333 4004 2125 2263 778
Účtovný cash flow -5 56910 8734 3661 0106 688
Úrokové krytie 0,00000,0000-1 7040,00001,34
Vlastné imanie 2 08212 01912 57617 37710 048
Všetky záväzky 15 27916 11034 00836 99041 686
Výsledok hospodárenia -8 441-444,00-1 5499 8331 742
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -8 441-444,00-1 5499 8331 742
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 495-556,00-2 6657 098268,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -556,00-2 6654 962231,005 868
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -8 535-556,00-1 7059 609810,00
Zásoby 0,00000,000024 89428 63227 305
Záväzky 15 27916 11034 00836 99041 686
Záväzky z obchodného styku 217,007,005 7083 0510,0000
Zisk pred zdanením -8 535-556,00-1 7059 609810,00
Zmena EBIT 15,350,3263-0,22808,070,1800