QSF s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 34 35333 23719 7679 3025 212
Bankové úvery 9 65110 8340,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,141,340,995214,25200,46
Bežné bankové úvery 9 6513 2440,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,15-1,330,38900,2762-0,9664
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,111,50-0,4285-3,66192,77
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,831,800,90780,07550,0050
Celkové tržby 19 79522 96412 8019 3600,0000
Celkový dlh 22 19821 3559 406653,0026,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 329-4 979-16,00-4 046-5 012
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 13 98015 81316,004 0465 012
Čistý cash flow 13 98015 797-4 030-2 3895 012
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 349,003 5222 2022 20128,00
Čistý zisk 273,001 5211 7121 71728,00
Čistý zisk v minulom roku 1 5211 7121 7171 74653,00
Cudzie zdroje -12 155-11 882-10 361-8 649-5 186
Daň z príjmov 74,00480,00490,00484,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00490,00484,00493,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 74,00480,00490,00484,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00007 5900,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,00007 5900,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 181,1119,20238,13191,08182,50
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 180,9619,20238,13191,08182,50
Doba obratu aktív 633,82531,66564,95362,744 756
Doba obratu pohľadávok 181,1119,20238,13191,08182,50
Doba obratu zásob 3 226285,58310,19116,850,0000
Doba splácania záväzkov 27 2602 0232 880214,3453,31
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 231,49168,30268,8325,4623,73
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 3 7549,2319,2919,370,0000
EBIT v minulom roku 3 5222 2022 2012 23954,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 349,003 5222 2022 20128,00
EBITDA 6 71515 7948 5122 25663,00
EBITDA marža 0,33920,68780,66490,24100,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 71515 7948 5122 25663,00
Finančná páka 2,832,801,911,081,01
Finančné účty 13 98015 81316,004 0465 012
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3538-0,3575-0,5242-0,9298-0,9950
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,35380,35750,52420,92980,9950
Hrubá marža 0,56700,78680,54610,31080,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 01614 8568 3902 20154,00
Krátkodobé pohľadávky 9 8161 2008 3324 900200,00
Krátkodobé záväzky 12 54710 5219 406653,0026,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 7280,00000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 3 35810,380,00000,00000,0000
Nákladové úroky 2,001 5210,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 5210,00000,00000,00001,0000
Náklady na predaný tovar 8 5594 7495 7806 451178,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 168,001 8981 1921 1120,0000
Neobežný majetok 9 07214 73910 4060,00000,0000
Obežný majetok 25 28118 4989 3619 3025 212
Obrat aktív 0,57590,68650,64611,010,0767
Obrat neobežného majetku 2,181,551,230,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,78251,231,361,010,0767
Obrat zásob 0,11311,281,183,120,0000
Odpisy 5 66711 3346 1880,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 6675 6673 0940,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00005 6673 0940,00000,0000
Osobné náklady 4 5218 0041 578574,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 699,00938,00122,0055,009,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,000048,0063,0059,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 94012 8557 9001 71728,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,40700,47580,00080,43500,9616
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,70620,6879-0,3148-0,25520,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 66,819,525,862,621,25
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,482,264,435,070,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,100,93440,90025,070,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,70670,6923-0,3156-0,255212,53
Pohľadávky z obchodného styku 9 8081 2008 3324 900200,00
Pohotová likvidita II. stupeň 1,071,240,887513,70200,46
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8695-0,75222,573,62-1,03
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 6 99010,390,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,64620,64250,47580,07020,0050
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,831,800,90780,07550,0050
Pridaná hodnota 11 22418 0696 9912 909222,00
Rýchla likvidita I. stupeň 0,62981,150,00176,20192,77
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,311,351,110,28950,4127
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,311,351,110,28950,4127
Služby 6 5972 3574 4613 617178,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 34 35333 23719 7679 3025 212
Spotreba materiálu… 1 794494,00127,001 7220,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 9 65110 8340,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 19 78322 81812 7719 360400,00
Tržby z predaja tovaru 6 8448 7344 4394 0200,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 12 93914 0848 3325 340400,00
Účtovný cash flow 13 98015 797-4 030-2 3895 012
Úročený dlh 9 65110 8340,00000,00000,0000
Úrokové krytie 174,502,320,00000,00000,0000
Vlastné imanie 12 15511 88210 3618 6495 186
Všetky záväzky 22 19821 3559 406653,0026,00
Výsledok hospodárenia 1 0484 4602 3242 25663,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 0484 4602 3242 25663,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 273,001 5211 7121 71728,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 5211 7121 7171 74653,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 347,002 0012 2022 20154,00
Zásoby 1 4851 4851 013356,000,0000
Záväzky 22 19821 3559 406653,0026,00
Záväzky z obchodného styku 1 72848,0063,0059,000,0000
Zisk pred zdanením 347,002 0012 2022 20154,00
Zmena EBIT 0,09911,601,000,98300,5185