Jozef Pukleja - JOPAL

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201220112010