Projekty s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 10 14512 29410 140123 677137 952
Bežná likvidita III. stupeň 0,000012,810,00002,462,30
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00002,700,00000,15300,4411
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00000,08470,00000,68480,7707
Celkové tržby 7 6005 99213 26043 2880,0000
Celkový dlh 0,0000960,000,000050 27060 045
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 470-2 594-2 823-7 689-26 486
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 4702 5942 8237 68926 486
Čistý cash flow 3 4702 5942 8237 68926 486
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 7732 714-1 361-6 20118 136
Čistý zisk -1 7731 754-2 321-7 16118 136
Čistý zisk v minulom roku 1 754-2 321-48 23818 136-9 978
Cudzie zdroje -10 145-11 334-10 140-73 407-77 907
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,008 6530,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 320,582 213201,411 004587,51
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -69,160,000026,43830,12577,61
Doba obratu aktív 487,232 805279,121 071727,11
Doba obratu pohľadávok 320,582 213201,411 004587,51
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000561,44
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000219,000,0000435,26316,48
EBIT v minulom roku 2 714-1 361-47 27826 789-9 978
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 7732 714-1 361-6 20118 136
EBITDA -1 6722 804-1 287-5 98526 954
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 6722 804-1 287-5 98526 954
Efektívna daňová sadzba 0,00000,3537-0,7054-0,15480,0000
Finančná páka 1,00001,081,00001,681,77
Finančné účty 3 4702 5942 8237 68926 486
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,9219-1,0000-0,5935-0,5647
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,92191,00000,59350,5647
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 7732 714-1 361-6 20226 787
Krátkodobé pohľadávky 6 6759 7007 317115 988111 466
Krátkodobé záväzky 0,0000960,000,000050 27060 045
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000047 5880,0000
Náklady na predaný tovar 9 1603 05814 53844 48939 036
Obežný majetok 10 14512 29410 140123 677137 952
Obrat aktív 0,74910,13011,310,34080,5020
Obrat obežného majetku 0,74910,13011,310,34080,5020
Ostatné náklady na finančnú činnosť 101,0090,0074,00217,00167,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 7731 754-2 321-7 16118 136
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,7740
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,45661,620,21290,18240,3825
Pohľadávky z obchodného styku -1 4400,0000960,0095 873109 588
Pohotová likvidita II. stupeň 0,000012,810,00002,462,30
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,92-4,37-3,59-9,55-2,94
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00000,08470,00000,68480,7707
Pridaná hodnota -1 560-1 458-1 278-2 33430 214
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00002,700,00000,15300,4411
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,34240,0000-8,402,23
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,34240,0000-8,402,23
Služby 8 4403 01014 53842 63939 019
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 14512 29410 140123 677137 952
Spotreba materiálu… 720,0048,000,00001 85017,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 6001 60013 26042 15569 250
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 6001 60013 26042 15569 250
Účtovný cash flow 3 4702 5942 8237 68926 486
Vlastné imanie 10 14511 33410 14073 40777 907
Všetky záväzky 0,0000960,000,000050 27060 045
Výsledok hospodárenia -1 6722 804-1 287-5 98526 954
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 6722 804-1 287-5 98526 954
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 7731 754-2 321-7 16118 136
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 754-2 321-48 23818 136-9 978
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 7732 714-1 361-6 20126 789
Záväzky 0,0000960,000,000050 27060 045
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000047 5880,0000
Zisk pred zdanením -1 7732 714-1 361-6 20126 789
Zmena EBIT -0,6533-1,990,0288-0,2315-1,82