Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 208 413 089210 288 791212 371 825215 366 868218 957 722
Aktivácia 192 875238 640416 736526 939540 161
Bežná likvidita III. stupeň 239,48221,01266,57209,36129,84
Časové rozlíšenie aktív 216 895169 225197 802413 790552 910
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -9,62-8,63-12,72-15,20-12,90
Celkové tržby 764 427879 5101 094 4931 230 8761 277 597
Celkový dlh 439 680449 192496 154636 968885 620
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -58 500 063-60 863 907-63 252 408-66 288 856-71 154 995
Čistá marža, Zisková marža, ROS -2,44-2,32-2,57-2,72-2,42
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 58 500 06360 863 90763 252 40866 288 85671 154 995
Čistý cash flow -2 363 844-2 388 501-3 036 448-4 866 139-7 155 793
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 831 065-1 993 179-2 711 725-3 298 423-3 025 116
Čistý zisk -1 866 190-2 036 072-2 808 463-3 342 202-3 093 970
Čistý zisk v minulom roku -2 036 072-2 808 463-3 342 202-3 093 970-4 071 923
Cudzie zdroje -207 973 409-209 839 599-211 875 671-214 729 900-218 072 102
Daň z príjmov 35 12542 89396 73843 77968 854
Daň z príjmov v minulom roku 42 89396 73843 77968 854161 574
Daň z príjmov z bežnej činnosti 35 12542 89396 73843 77968 854
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,000045 7660,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 68,2781,38102,41158,98167,92
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 62,3961,3483,49107,80128,04
Doba obratu aktív 133 847120 656115 968112 394108 442
Doba obratu pohľadávok 68,2781,38102,41182,87167,92
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 157,75158,82130,36167,04274,81
EBIT v minulom roku -1 993 179-2 711 725-3 298 423-3 025 116-3 910 349
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 831 065-1 993 179-2 711 725-3 298 423-3 025 116
EBITDA -946 082-993 568-1 760 128-2 090 207-2 234 393
EBITDA marža -1,24-1,13-1,61-1,70-1,75
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -946 082-993 568-1 760 128-2 090 207-2 234 393
Finančná páka 1,001,001,001,001,00
Finančné účty 58 500 06360 863 90763 252 40866 288 85671 154 995
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9979-0,9979-0,9977-0,9970-0,9960
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99790,99790,99770,99700,9960
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -946 478-990 666-1 759 218-2 090 468-2 234 419
Krátkodobé pohľadávky 106 298141 843187 545304 641339 055
Krátkodobé záväzky 245 629276 800238 731320 070554 886
Materiál 579,00534,00569,001 020964,00
Náklady na predaný tovar 695 874607 842609 903806 410867 226
Neobežný majetok 149 589 254149 113 282148 733 501148 312 795146 909 798
Obežný majetok 58 606 94061 006 28463 440 52266 640 28371 495 014
Odpisy 1 111 6941 204 2441 234 3121 687 6761 461 872
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 555 847602 122617 156843 838730 936
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 555 847602 122617 156843 838730 936
Osobné náklady 1 033 9771 142 4691 939 2232 279 8102 285 433
Ostatné náklady na finančnú činnosť 396,00338,00370,00261,0026,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 176 963195 903151 419160 870377 444
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -754 496-831 828-1 574 151-1 654 526-1 632 098
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -8,1140,3633,14-21,31-17,55
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -3,09-2,72-2,77-3,95-5,60
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -4,16-3,75-4,54-6,96-9,71
Pohľadávky z obchodného styku 97 151106 906152 890206 573258 526
Pohotová likvidita II. stupeň 239,48221,01266,57209,35129,84
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 87,9887,8569,7844,1330,47
Pridaná hodnota -127 53128 30958 518-107 004-130 245
Primárna platobná neschopnosť 1,821,830,99040,77881,46
Rýchla likvidita I. stupeň 238,16219,88264,95207,11128,23
Služby 730 424709 148877 5011 149 3071 245 854
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 208 413 089210 288 791212 371 825215 366 868218 957 722
Spotreba materiálu… 158 325137 334149 138184 042161 533
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 192 8750,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 568 343637 771669 061699 406736 981
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 620640,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 568 343636 151668 421699 406736 981
Účtovný cash flow -2 363 844-2 388 501-3 036 448-4 866 139-7 155 793
Vlastné imanie 207 973 409209 839 599211 875 671214 729 900218 072 102
Všetky záväzky 439 680449 192496 154636 968885 620
Výsledok hospodárenia -2 057 776-2 196 192-2 993 800-3 777 883-3 696 265
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 057 776-2 196 192-2 993 800-3 777 883-3 696 265
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 866 190-2 036 072-2 808 463-3 342 202-3 093 970
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 036 072-2 808 463-3 342 202-3 093 970-4 071 923
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 831 065-1 993 179-2 711 725-3 298 423-3 025 116
Zásoby 579,00534,00569,001 020964,00
Záväzky 439 680449 192496 154636 968885 620
Záväzky z obchodného styku 176 963195 903151 419160 870377 444
Zisk pred zdanením -1 831 065-1 993 179-2 711 725-3 298 423-3 025 116
Zmena EBIT 0,91870,73500,82211,090,7736
Účtovné závierky