ERYON, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 2 6722 6722 6720,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,361,805,100,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -3,70-2,21-1,220,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,341,775,010,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,771,250,24390,00000,0000
Celkový dlh 1 9641 484524,000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 623-2 623-2 6230,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 6232 6232 6230,00000,0000
Čistý cash flow 2 6232 6232 6230,00000,0000
Čistý zisk -480,00-480,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -480,00-480,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -708,00-1 188-2 1480,00000,0000
Daň z príjmov 480,00480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00480,000,00000,00000,0000
Finančná páka 3,772,251,240,00000,0000
Finančné účty 2 6232 6232 6230,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2650-0,4446-0,80390,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,26500,44460,80390,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,73500,55540,19610,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 49,0049,0049,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 1 9641 484524,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 510,00510,000,00000,00000,0000
Obežný majetok 2 6722 6722 6720,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -480,00-480,000,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,6780-0,40400,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,98170,98170,98170,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,361,805,100,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,2699-0,4529-0,81890,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,73500,55540,19610,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,771,250,24390,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,6780-0,40400,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,341,775,010,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 6722 6722 6720,00000,0000
Účtovný cash flow 2 6232 6232 6230,00000,0000
Vlastné imanie 708,001 1882 1480,00000,0000
Všetky záväzky 1 9641 484524,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -480,00-480,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,00-480,000,00000,00000,0000
Záväzky 1 9641 484524,000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 510,00510,000,00000,00000,0000