100F, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 30 79037 46845 61623 07827 332
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,245,266,472,563,33
Celkové tržby 16 35619 52715 67313 28711 673
Celkový dlh 24 91631 48039 50916 60421 015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 154-719,00-1 532-220,00-1 889
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 154719,001 532220,001 889
Čistý cash flow 1 154719,001 532220,001 889
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4,0059,00113,00636,00541,00
Čistý zisk -115,00-119,00-367,00156,0061,00
Čistý zisk v minulom roku -119,00-367,00156,0061,00171,00
Cudzie zdroje -5 874-5 988-6 107-6 474-6 317
Daň z príjmov 119,00178,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 178,00480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 119,00178,00480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 6,004,9511,2526,268,04
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 6,004,9511,2526,268,04
Doba obratu aktív 687,11700,351 062633,96854,64
Doba obratu pohľadávok 6,004,9511,2526,268,04
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 556,02588,43920,10456,12657,11
EBIT v minulom roku 59,00113,00636,00541,00651,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4,0059,00113,00636,00541,00
EBITDA 7 4558 0843 4684 4004 893
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 4558 0843 4684 4004 893
Efektívna daňová sadzba 29,753,024,250,75470,8872
Finančná páka 5,246,267,473,564,33
Finančné účty 1 154719,001 532220,001 889
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 1157 1762 6633 9194 621
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,80920,84020,86610,71950,7689
Krátkodobé pohľadávky 269,00265,00483,00956,00257,00
Krátkodobé záväzky 24 91631 48039 50916 60421 015
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 57,0065,0063,0052,00-27,00
Náklady na predaný tovar 8 46010 82810 7458 3586 233
Neobežný majetok 29 36736 48443 60121 90225 186
Obežný majetok 1 423984,002 0151 1762 146
Obrat aktív 0,53120,52120,34360,57570,4271
Obrat neobežného majetku 0,55700,53520,35950,60670,4635
Obrat obežného majetku 11,4919,847,7811,305,44
Odpisy 7 1177 1172 5673 2844 087
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 1177 1172 5673 2844 087
Ostatné náklady na finančnú činnosť 340,00908,00805,00481,00272,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 0026 9982 2003 4404 148
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,111,221,921,501,33
Pohľadávky z obchodného styku 269,00265,00483,00956,00257,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,09-8,33-3,99-29,43-3,34
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,80920,84020,86610,71950,7689
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,245,266,472,563,33
Pridaná hodnota 7 8968 6994 9284 9295 440
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,343,8911,393,774,29
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,343,8911,393,774,29
Služby 4 1835 3415 3655 2752 812
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 30 79037 46845 61623 07827 332
Spotreba materiálu… 4 2775 4875 3803 0833 421
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 16 35619 52715 67313 28711 673
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 16 35619 52715 67313 28711 673
Účtovný cash flow 1 154719,001 532220,001 889
Vlastné imanie 5 8745 9886 1076 4746 317
Všetky záväzky 24 91631 48039 50916 60421 015
Výsledok hospodárenia 338,00967,00901,001 116806,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 338,00967,00901,001 116806,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -115,00-119,00-367,00156,0061,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -119,00-367,00156,0061,00171,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4,0059,00113,00636,00541,00
Záväzky 24 91631 48039 50916 60421 015
Záväzky z obchodného styku 57,0065,0063,0052,00-27,00
Zisk pred zdanením 4,0059,00113,00636,00541,00
Zmena EBIT 0,06780,52210,17771,180,8310