MAXISOFT, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 503 7571 230 548731 791713 353377 599
Aktivácia 0,00000,00000,000012 3500,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,93220,97250,95900,91990,8945
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000027,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 44,19-13,75-1,9930,674,11
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,680,23120,05900,33410,4337
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 26,2859,4933,76-91,83-9,47
Celkové tržby 230 120502 241206 879406 6120,0000
Celkový dlh 485 2911 210 204710 738721 207422 176
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 911-821 871-542 071-500 148-183 084
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 911821 871542 071500 148183 084
Čistý cash flow -815 960279 80041 923240 847183 084
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 878251,0029 88211 016-119 658
Čistý zisk -1 878-709,0028 90710 056-119 658
Čistý zisk v minulom roku -709,0028 90710 05626 667-25 654
Cudzie zdroje -18 466-20 344-21 0537 85444 577
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 2 020120,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 680,48245,63127,70104,43178,99
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 680,25245,30126,88104,00149,44
Doba obratu aktív 800,72894,291 296661,54409,03
Doba obratu pohľadávok 683,69245,72127,70104,43178,99
Doba obratu zásob 0,00000,000010 8994 2031 068
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000114 88460 116347,41
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 769,95879,481 259668,54457,29
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,0000106 49255 7340,0000
EBIT v minulom roku 251,0029 88211 01627 627-25 654
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 878251,0029 88211 016-119 658
EBITDA 1 599-2 55430 51310 348-119 323
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 599-2 55430 51310 348-119 323
Efektívna daňová sadzba 0,00003,820,03210,08710,0000
Finančná páka 27,2860,4934,76-90,83-8,47
Finančné účty 5 911821 871542 071500 148183 084
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 442-2 97929 8829 681-119 658
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,96160,98340,97121,011,12
Krátkodobé pohľadávky 428 109337 99072 097112 609165 235
Krátkodobé záväzky 484 3971 210 172710 707720 901422 147
Krytie dlhovej služby 0,00000,00002 0340,00000,0000
Nákladové úroky 0,00000,000015,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,000015,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 219 749504 254175 087346 199443 524
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00002 2584 37710 000
Neobežný majetok 50 20053 52050 20050 2000,0000
Obežný majetok 453 5571 177 028681 591663 153377 572
Obrat aktív 0,45580,40810,28160,55170,8923
Obrat neobežného majetku 4,579,384,117,840,0000
Obrat obežného majetku 0,50630,42670,30240,59350,8924
Osobné náklady 0,00000,0000672,0020 3030,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 157,00425,00631,00731,00335,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,000064,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 443 3061 150 843658 789668 3490,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 878-709,0028 90710 056-119 658
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,1017-0,03491,37-1,282,68
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,09700,01231,42-1,462,69
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,01170,66790,74070,70110,4849
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -3,550,55710,20260,59230,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,000013,7310,83-0,2403
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,000046,122,330,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,000046,122,330,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -3,550,55710,20340,61190,5434
Pohľadávky z obchodného styku 427 966337 53271 639112 151137 959
Pohotová likvidita II. stupeň 0,89600,95840,86420,85000,8252
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0226-0,0727-0,50220,03260,2435
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00002 7950,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,96330,98350,97121,011,12
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 26,2859,4933,76-91,83-9,47
Pridaná hodnota 9 884-2 01330 99247 390-106 575
Primárna platobná neschopnosť 1,043,419,205,960,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,1017-0,03491,37-1,282,68
Rýchla likvidita I. stupeň 0,01220,67910,76270,69380,4337
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 303,50-473,8523,2969,70-3,54
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 303,50-473,8523,2969,70-3,54
Služby 212 577449 436170 631307 666431 400
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 503 7571 230 548731 791713 353377 599
Spotreba materiálu… 7 17254 8182 19846 5062 124
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 229 633505 471206 079393 589336 949
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00003 2300,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru -205 8000,00000,00000,0000211 425
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 435 433502 241206 079393 589125 524
Účtovný cash flow -815 960279 80041 923240 847183 084
Úrokové krytie 0,00000,00001 9920,00000,0000
Vlastné imanie 18 46620 34421 053-7 854-44 577
Všetky záväzky 485 2911 210 204710 738721 207422 176
Výsledok hospodárenia 1 599-2 55430 51310 348-119 323
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 599-2 55430 51310 348-119 323
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 878-709,0028 90710 056-119 658
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -709,0028 90710 05626 667-25 654
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 878251,0029 86711 016-119 658
Zásoby 17 51717 04767 42350 39629 253
Záväzky 485 2911 210 204710 738721 207422 176
Záväzky z obchodného styku 443 3061 150 843658 789668 3490,0000
Zisk pred zdanením -1 878251,0029 86711 016-119 658
Zmena EBIT -7,480,00842,710,39874,66