MPhilms s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 21 05544 15233 29966 470106 686
Bankové úvery -31 143-17 38610 32518 9150,0000
Bežná likvidita III. stupeň -1,19-0,69250,15810,41300,7897
Bežné bankové úvery -31 143-17 38610 32518 9150,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,000048,00374,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00006 74544 000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,13-0,0378-0,0541-0,79716,96
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,73-0,0166-0,0437-0,44550,7826
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,36-1,92-1,35-2,15-8,89
Celkové tržby 389 044214 63377 957107 0390,0000
Celkový dlh 80 32392 111129 659111 44070 626
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -364 733-46 768-20 870-17 492-55 271
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,0291-0,0030-0,5850-0,46400,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 333 59029 38231 19536 40755 271
Čistý cash flow 304 208-1 813-5 212-41 22055 271
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -9 7723 762-40 519-43 2861 530
Čistý zisk -11 310-640,00-45 606-49 6681 185
Čistý zisk v minulom roku -640,00-45 606-49 6685 892-8 644
Cudzie zdroje 59 26847 95996 36051 7157 940
Daň z príjmov 362,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,001 0580,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 362,00960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 105 000105 0005 0005 0005 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -1 123-536,87-241,4351,72170,36
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 10,8321,8482,3651,7221,54
Doba obratu aktív 54,46241,56506,19500,76544,31
Doba obratu pohľadávok -850,9737,60-165,4289,39195,87
Doba obratu zásob 7 8977 8996 2460,00000,0000
Doba splácania záväzkov 185 777174 526143 7520,000033,54
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 288,30599,081 814697,06360,33
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 199 578174 371144 9710,00000,0000
EBIT v minulom roku 3 762-40 519-43 2869 614-8 644
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -9 7723 762-40 519-43 2861 530
EBITDA -5 39413 980-30 048-35 4254 330
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -5 39413 980-30 048-35 4254 330
Efektívna daňová sadzba -0,03313,00-0,0215-0,01970,0000
Finančná páka -0,3553-0,9206-0,3456-1,29-13,44
Finančné účty 333 59029 38231 19536 40755 271
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 2,811,092,890,77800,0744
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -2,81-1,09-2,89-0,7780-0,0744
Hrubá marža -0,6471-0,6383-1,12-0,90050,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -5 90313 484-30 797-35 0473 893
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 5,292,483,581,390,6620
Krátkodobé pohľadávky -434 009-98 127-15 8826 86533 392
Krátkodobé záväzky 111 466109 497119 33492 52570 626
Krytie dlhovej služby -4,594,06-7,28-2,910,0976
Nákladové úroky 1 1763 4424 1275 422345,00
Nákladové úroky v minulom roku 3 4424 1275 4222 6640,0000
Náklady na predaný tovar 392 887203 709111 349144 837768 576
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 219,00229,00303,000,00000,0000
Neobežný majetok 11 7362 9417 80112 66211 161
Obežný majetok 9 31941 21125 49853 76095 151
Obrat aktív 6,701,510,72110,72890,6706
Obrat neobežného majetku 12,0222,683,083,836,41
Obrat obežného majetku 15,141,620,94170,90120,7519
Odpisy 3 8309 7229 7227 6622 363
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 9154 8614 8613 8312 363
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 9154 8614 8613 8310,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 509,00496,00749,00622,00437,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 119 747109 400120 34699 1790,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -7 4809 082-35 884-42 0063 548
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,12510,00980,53011,51-0,1492
Podiel EBIT k aktívam -0,46410,0852-1,22-0,65120,0143
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,46410,0852-1,22-0,72480,0244
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,1081-0,05760,47101,32-0,1927
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 15,840,66550,93680,54770,5181
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,7819-0,0084-0,0669-0,38510,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -1 150-598,24-288,240,0000-0,9069
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -65,74-14,09-8,98-12,58-294,98
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,16-0,0272-0,2171-0,85080,7726
Pohľadávky z obchodného styku 4 1863 9925 4186 8654 221
Pohotová likvidita II. stupeň -1,25-0,74630,11810,36650,7768
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,1948-26,45-18,49-1,250,1437
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 258,68-0,5267-1,26-7,60160,21
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam -1,48-0,39380,31010,28460,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 3,812,093,891,680,6620
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,36-1,92-1,35-2,15-8,89
Pridaná hodnota -251 768-136 996-87 338-96 388-697 035
Primárna platobná neschopnosť 28,6127,4022,2114,450,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,5372-0,0145-1,37-0,74720,0111
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,19080,01330,47330,9604-0,1492
Rýchla likvidita I. stupeň 4,150,31900,24060,30810,4822
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -14,896,59-4,32-3,1516,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -14,896,59-4,32-3,1516,31
Služby 374 924191 715102 835133 997755 626
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 21 05544 15233 29966 470106 686
Spotreba materiálu… 17 74411 7658 21110 84012 950
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu -31 143-17 38610 32518 9150,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 141 11966 71324 01148 94971 541
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000500,000,0000
Tržby z predaja tovaru 219,00228,00303,00529,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 140 90066 48523 70847 92071 541
Účtovný cash flow 304 208-1 813-5 212-41 22055 271
Úročený dlh -31 143-17 38610 32518 9150,0000
Úrokové krytie -8,311,09-9,82-7,984,43
Vlastné imanie -59 268-47 959-96 360-51 715-7 940
Všetky záväzky 80 32392 111129 659111 44070 626
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00006 74544 000
Výsledok hospodárenia -9 2244 258-39 770-42 5871 967
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -9 2244 258-39 770-42 5871 967
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -11 310-640,00-45 606-49 6681 185
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -640,00-45 606-49 6685 892-8 644
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -10 948320,00-44 646-48 7081 185
Zásoby 4 7384 9565 1855 4881 488
Záväzky 80 32392 111129 659111 44070 626
Záväzky z obchodného styku 119 747109 400120 34699 1790,0000
Zisk pred zdanením -10 948320,00-44 646-48 7081 185
Zmena EBIT -2,60-0,09280,9361-4,50-0,1770