ELTIMA s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 104 648150 502149 36457 82196 920
Bankové úvery 83 26985 84735 99211 2148 785
Bežná likvidita III. stupeň 0,57910,91021,111,050,1618
Bežné bankové úvery 83 26985 84735 99211 2148 785
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,37-20,455,418,215,90
Celkové tržby -12 122104 276187 542186 271186 295
Celkový dlh 180 966158 240126 05651 54682 876
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 82 97485 79935 81410 91930 984
Čistá marža, Zisková marža, ROS 5,66-0,29770,0908-0,0417-0,0216
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 295,0048,00178,00295,001 628
Čistý cash flow 295,0048,00178,00295,001 628
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -64 743-25 90124 561-4 26978,00
Čistý zisk -68 581-31 04617 033-7 769-4 027
Čistý zisk v minulom roku -31 04617 033-7 769-5 9576 188
Cudzie zdroje 76 3187 738-23 308-6 275-14 044
Daň z príjmov 0,00000,00003 217960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,00003 217960,000,00002 195
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00003 217960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -2 004467,13264,6960,428,91
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -1 880459,97264,5060,186,78
Doba obratu aktív -2 010526,79291,94114,17195,13
Doba obratu pohľadávok -2 004467,13264,6960,428,91
Doba obratu zásob 0,000083,6429,4171,5627,53
Doba splácania záväzkov 1 444586,66567,66123,63188,17
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám -1 872252,47175,5779,22100,88
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 182409,22197,9730,23138,62
EBIT v minulom roku -25 90124 561-4 269-2 81214 009
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -64 743-25 90124 561-4 26978,00
EBITDA -61 966-22 43030 4008 22712 377
EBITDA marža 5,11-0,21510,16210,04420,0664
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -61 966-22 43030 4008 22712 377
Finančná páka -1,37-19,456,419,216,90
Finančné účty 295,0048,00178,00295,001 628
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,72930,0514-0,1560-0,1085-0,1449
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,7293-0,05140,15600,10850,1449
Hrubá marža 5,16-0,14740,21460,11720,0977
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -53 470-23 09529 8217 56411 911
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,93110,47930,60140,69390,5170
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,000023 827
Krátkodobé pohľadávky 104 353133 457135 41930 6014 424
Krátkodobé záväzky 97 43472 13089 82540 12150 103
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 79 80650 31431 3279 81236 909
Krytie dlhovej služby -16,15-4,367,053,243,94
Nákladové úroky 3 8385 1454 3112 5403 145
Nákladové úroky v minulom roku 5 1454 3112 5403 1455 626
Náklady na predaný tovar 43 539119 652146 488163 031163 091
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 24 63544 87757 757118 45397 186
Neobežný majetok 0,00006 7139 1133 70383 537
Obežný majetok 104 648143 789140 25154 11813 383
Obrat aktív -0,18160,69291,253,201,87
Obrat neobežného majetku 0,000015,5320,4949,922,17
Obrat obežného majetku -0,18160,72521,333,4213,55
Obrat zásob 0,00004,3612,415,1013,26
Odpisy 0,00002 4005 26011 83311 833
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00002 4005 26011 83311 833
Osobné náklady 0,00005 5009 16212 8968 182
Ostatné náklady na finančnú činnosť 624,00665,00579,00663,00466,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -68 581-28 64622 2934 0647 806
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -9,87-0,39750,2872-0,4442-0,0863
Podiel EBIT k aktívam -0,6187-0,17210,1644-0,07380,0008
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,6187-0,17210,1644-0,07380,0008
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -8,97-0,33050,4125-0,24120,0017
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,0000-0,35780,22760,59080,4496
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -2,54-0,34250,69700,18430,1872
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000-2,794,391,692,22
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-1,952,790,88270,9092
Pohľadávky z obchodného styku 97 873131 414135 32430 4793 369
Pohotová likvidita II. stupeň 0,57910,84511,080,60190,0732
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 258,71161,21-130,94-21,27-8,63
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,07690,00930,04130,11610,5176
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,79570,57040,24100,19390,3365
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,731,050,84400,89150,8551
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,37-20,455,418,215,90
Pridaná hodnota -62 541-15 37240 25421 82918 198
Primárna platobná neschopnosť 0,81540,38290,23150,321910,96
Rentabilita aktív, ROA -0,6553-0,20630,1140-0,1344-0,0416
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,89864,010,7308-1,24-0,2867
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,92-7,054,156,276,70
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,92-7,054,156,276,70
Služby 18 90429 29125 17214 16618 234
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 104 648150 502149 36457 82196 920
Spotreba materiálu… 0,000045 48463 55930 41247 671
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 83 26985 84735 99211 21432 612
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov -14 442104 280186 742184 860181 289
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 5600,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru -48 93355 62959 758126 063126 649
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 29 93148 651126 98458 79754 640
Účtovný cash flow 295,0048,00178,00295,001 628
Úročený dlh 83 26985 84735 99211 21432 612
Úrokové krytie -16,87-5,035,70-1,680,0248
Vlastné imanie -76 318-7 73823 3086 27514 044
Všetky záväzky 180 966158 240126 05651 54682 876
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -9,870,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -64 119-24 83025 140-3 606544,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -64 119-24 83025 140-3 606544,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -68 581-31 04617 033-7 769-4 027
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -31 04617 033-7 769-5 9576 188
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -68 581-31 04620 250-6 809-3 067
Zásoby 0,000010 2844 65423 2227 331
Záväzky 180 966158 240126 05651 54682 876
Záväzky z obchodného styku 79 80650 31431 3279 81236 909
Zisk pred zdanením -68 581-31 04620 250-6 809-3 067
Zmena EBIT 2,50-1,05-5,751,520,0056
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6 7130,00000,00000,00000,0000