1ekom s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 36 17833 88739 63745 25223 469
Bankové úvery 0,00003 1529 69219 1170,0000
Bežná likvidita III. stupeň 8,566,995,803,119,78
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000045,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,08-1,06-0,7962-1,28-0,9800
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 7,756,434,612,958,60
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,13870,28400,63921,480,1139
Celkové tržby 43 80458 82852 95449 6770,0000
Celkový dlh 4 4077 49615 45627 0272 400
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -34 168-24 781-9 560-4 188-20 647
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 34 16827 93319 25223 30520 647
Čistý cash flow 34 16827 93319 25223 30520 647
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 7835 64210 932-4 1368 036
Čistý zisk 5 3782 2105 954-8 7738 036
Čistý zisk v minulom roku 2 2095 954-8 7735 9287 533
Cudzie zdroje -31 771-26 391-24 181-18 225-21 069
Daň z príjmov 2 3883 2294 0194 2960,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 2294 0194 2963 1160,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 3883 2294 0194 2960,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00003 1529 69219 1170,0000
Dlhodobý dlh 0,00003 1529 69219 1170,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 29,7715,1033,189,8127,55
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 29,7714,0230,417,5927,46
Doba obratu aktív 303,09210,38273,21332,93232,85
Doba obratu pohľadávok 29,7715,1033,189,8127,55
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000040,45
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 36,9226,9728,7758,2023,81
EBIT v minulom roku 5 64210 932-4 1369 0447 533
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 7835 64210 932-4 1368 036
EBITDA 12 88217 56619 3104 96012 925
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 12 88217 56619 3104 96012 925
Efektívna daňová sadzba 0,30750,59370,4030-0,95960,0000
Finančná páka 1,141,281,642,481,11
Finančné účty 34 16827 93319 25223 30520 647
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8782-0,7788-0,6101-0,4027-0,8977
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,87820,77880,61010,40270,8977
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 12 84917 55216 1131 04511 229
Krátkodobé pohľadávky 3 5542 4324 8141 3342 777
Krátkodobé záväzky 4 4074 3444 1747 9102 400
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 460312,0041,00217,000,0000
Krytie dlhovej služby 757,7686,5320,1414,550,0000
Nákladové úroky 17,00203,00959,00341,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 204,00959,00341,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 27 42131 90430 54425 98121 655
Neobežný majetok -1 5443 52215 43220 6130,0000
Obežný majetok 37 72230 36524 20524 63923 424
Obrat aktív 1,201,731,341,101,57
Obrat neobežného majetku -28,2216,693,432,410,0000
Obrat obežného majetku 1,151,942,192,011,57
Odpisy 5 06611 9105 1815 1810,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 06611 9105 1815 1810,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 33,0014,003 1973 9151 696
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 44414 12011 135-3 5928 036
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,94440,82430,48570,51500,8798
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,78000,47480,36360,46910,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,6988
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,192,264,334,560,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,78420,47510,36360,46980,5612
Pohľadávky z obchodného styku 3 5542 2594 4121 0322 768
Pohotová likvidita II. stupeň 8,566,995,773,119,78
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9298-0,9448-1,26-0,7820-1,02
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2 010137,6020,0868,340,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,12180,22120,38990,59730,1023
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,13870,28400,63921,480,1139
Pridaná hodnota 16 14726 88822 41023 63015 133
Rýchla likvidita I. stupeň 7,756,434,612,958,60
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,34210,42670,80045,450,1857
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,34210,42670,80045,450,1857
Služby 20 47926 23019 46719 18016 966
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 36 17833 88739 63745 25223 469
Spotreba materiálu… 6 9425 67411 0776 8014 689
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00003 1529 69219 1170,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 43 56858 79252 95449 61136 788
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,0000416,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 43 56858 79252 95449 19536 788
Účtovný cash flow 34 16827 93319 25223 30520 647
Úročený dlh 0,00003 1529 69219 1170,0000
Úrokové krytie 457,8227,7911,40-12,130,0000
Vlastné imanie 31 77126 39124 18118 22521 069
Všetky záväzky 4 4077 49615 45627 0272 400
Výsledok hospodárenia 7 8165 65614 129-221,0012 925
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 8165 65614 129-221,0012 925
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 3782 2105 954-8 7738 036
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 2095 954-8 7735 9287 533
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 7665 4399 973-4 47711 229
Zásoby 0,00000,0000139,000,00000,0000
Záväzky 4 4077 49615 45627 0272 400
Záväzky z obchodného styku 1 460312,0041,00217,000,0000
Zisk pred zdanením 7 7665 4399 973-4 47711 229
Zmena EBIT 1,380,5161-2,64-0,45731,07