Natural Swiss global s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 1 937 7951 038 113438 030509 413206 396
Bankové úvery 21 0040,00000,00001 3997,00
Bežná likvidita III. stupeň 0,85690,84561,020,92770,9989
Bežné bankové úvery 21 0040,00000,00001 3997,00
Časové rozlíšenie aktív 2 2421 4460,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,81231,330,28261,58-2,64
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -7,76-8,0114,39-35,937,94
Celkové tržby 2 967 8821 075 861224 2630,00000,0000
Celkový dlh 2 224 5271 186 306409 560523 998183 315
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -409 763-209 488-13 102-21 694-60 857
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 442 387209 48813 10223 09360 864
Čistý cash flow 232 899196 386-8 04723 09360 864
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -135 659-173 7833 686-40 816-3 150
Čistý zisk -138 539-176 6632 726-40 816-3 150
Čistý zisk v minulom roku -176 6632 7262 6633 9823 982
Cudzie zdroje 286 732148 193-28 47014 585-23 081
Daň z príjmov 2 8802 880960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 880960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8802 880960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 68,64192,33587,15140,1014,81
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 60,33173,63567,42137,6512,33
Doba obratu aktív 239,28352,21712,92154,1963,30
Doba obratu pohľadávok 68,64192,33587,15140,1014,81
Doba obratu zásob 188,80111,36146,110,0000367,31
Doba splácania záväzkov 458,22590,371 373152,1957,38
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 269,94401,69666,26158,1356,16
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 426,26521,151 1530,00000,0000
EBIT v minulom roku -173 7833 6863 6243 9823 982
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -135 659-173 7833 686-40 816-3 150
EBITDA -85 535-149 2326 542-74 173-1 937
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -85 535-149 2326 542-74 173-1 937
Finančná páka -6,76-7,0115,39-34,938,94
Finančné účty 442 387209 48813 10223 09360 864
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -115 178-164 4306 534-75 706-3 475
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,131,140,93461,030,8873
Krátkodobé finančné výpomoci 11 6200,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 555 865566 872360 756462 85848 279
Krátkodobé záväzky 2 186 1311 183 958409 362522 423183 132
Materiál 5 3716 1440,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00001,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 2 769 4351 186 913219 1411 252 9291 164 967
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 741 370731 987108 817147 11773 326
Neobežný majetok 36 57436 98320 61223 46223 462
Obežný majetok 1 898 979999 684417 418485 951182 934
Obrat aktív 1,531,040,51202,375,77
Obrat neobežného majetku 80,8229,0910,8851,4050,73
Obrat obežného majetku 1,561,080,53732,486,51
Obrat zásob 1,933,282,500,00000,9937
Odpisy 10 9267 2582 8501 4251 425
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 4633 6291 4251 4251 425
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5 4633 6291 4250,00000,0000
Osobné náklady 89 58836 2460,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 29 64315 2058,001 5331 538
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00007,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 033 6141 045 131343 7620,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -127 613-169 4055 576-39 391-1 725
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,54521,190,09583,10-0,1364
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,54631,190,12863,14-0,1354
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,08-3,060,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,86-2,551,80-33,0117,68
Pohľadávky z obchodného styku 488 589511 777348 636454 77440 195
Pohotová likvidita II. stupeň 0,45090,65700,91330,92770,5960
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,230,75463,540,6316-0,3792
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,151,140,93501,030,8882
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -7,76-8,0114,39-35,937,94
Pridaná hodnota 186 525-111 0915 122-47 03925 197
Primárna platobná neschopnosť 4,162,040,98600,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,48321,190,09582,80-0,1365
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -26,01-7,9562,60-7,06-94,64
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -26,01-7,9562,60-7,06-94,64
Služby 940 025409 43074 529204 417266 084
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 937 7951 038 113438 030509 413206 396
Spotreba materiálu… 88 04045 49635 795901 395825 557
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 32 6240,00000,00001 3997,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 955 9601 075 822224 2631 205 8901 190 164
Tržby z predaja tovaru 2 955 9601 075 822222 874687 541669 602
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00001 389518 349520 562
Účtovný cash flow 232 899196 386-8 04723 09360 864
Úročený dlh 32 6240,00000,00001 3997,00
Vlastné imanie -286 732-148 19328 470-14 58523 081
Všetky záväzky 2 224 5271 186 306409 560523 998183 315
Výsledok hospodárenia -96 461-156 4903 692-75 598-3 362
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -96 461-156 4903 692-75 598-3 362
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -138 539-176 6632 726-40 816-3 150
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -176 6632 7262 6633 9823 982
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -135 659-173 7833 686-40 816-3 150
Zásoby 900 727223 32443 5600,000073 791
Záväzky 2 224 5271 186 306409 560523 998183 315
Záväzky z obchodného styku 2 033 6141 045 131343 7620,00000,0000
Zisk pred zdanením -135 659-173 7833 686-40 816-3 150
Zmena EBIT 0,7806-47,151,02-10,25-0,7911