SMP Automotive Solutions Slovakia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 5 252 8834 056 2904 302 8484 387 1975 948 623
Bežná likvidita III. stupeň 1,211,040,15200,90010,2067
Časové rozlíšenie aktív 2 7343 8943 5938 9626 314
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,29-1,24-1,26-1,29-1,45
Celkové tržby 23 459 28124 328 78225 983 34628 883 08434 032 514
Celkový dlh 23 240 13421 051 21020 767 00619 666 92119 210 655
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -403 141-392 506-524 280-995 604-566 954
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 403 141392 506524 280995 604566 954
Čistý cash flow 10 635-131 774-471 324428 650159 836
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -131 631266 437-256 171-1 152 412-4 629 174
Čistý zisk -992 331-530 762-1 184 434-2 017 692-5 254 751
Čistý zisk v minulom roku -530 762-1 184 434-2 017 692-5 254 751-2 036 474
Cudzie zdroje 17 987 25116 994 92016 464 15815 279 72413 262 032
Daň z príjmov 0,00002 8802 8802 8802 880
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8802 8802 880720,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8802 8802 8802 880
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 41,1324,7617,0110,3920,54
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 38,2723,2416,279,8216,93
Doba obratu aktív 83,2661,6661,2656,1365,19
Doba obratu pohľadávok 41,1324,7617,0110,3920,54
Doba obratu zásob 346,60448,521 706318,85258,37
Doba splácania záväzkov 1 0401 24528 988990,573 559
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 54,5245,20263,2240,20200,01
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 966,101 1243 726849,52769,84
EBIT v minulom roku 266 437-256 171-1 152 412-4 629 174-1 937 222
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -131 631266 437-256 171-1 152 412-4 629 174
EBITDA 469 8431 506 0681 077 865159 137-3 246 541
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 469 8431 506 0681 077 865159 137-3 246 541
Finančné účty 403 141392 506524 280995 604566 954
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 3,424,193,833,482,23
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -3,42-4,19-3,83-3,48-2,23
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 454 8611 498 8861 069 862147 074-2 394 011
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,65480,73304,300,71623,07
Krátkodobé pohľadávky 2 594 7941 628 7581 194 596812 4121 874 403
Krátkodobé záväzky 3 439 6182 973 40018 488 0053 142 31118 251 299
Krytie dlhovej služby 0,54591,901,160,1845-5,21
Materiál 973 746916 761933 639946 9471 102 624
Nákladové úroky 860 700794 319925 383862 400622 697
Nákladové úroky v minulom roku 794 319925 383862 400622 69798 532
Náklady na predaný tovar 19 589 61320 499 36521 211 22024 990 75831 887 721
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 207 668871 882232 7901 157 8631 871 578
Neobežný majetok 1 105 419959 7451 492 3821 558 7432 176 114
Obežný majetok 4 144 7303 092 6512 806 8732 819 4923 766 195
Obrat aktív 4,385,925,966,505,60
Obrat neobežného majetku 20,8325,0217,1818,3015,31
Obrat obežného majetku 5,567,769,1310,128,84
Obrat zásob 1,050,81380,21401,141,41
Odpisy 582 7561 215 0001 318 3841 296 0341 351 178
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 291 378607 500659 192648 017675 589
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 291 378607 500659 192648 017675 589
Osobné náklady 3 108 9883 276 9643 401 0943 339 4453 516 483
Ostatné náklady na finančnú činnosť 15 27813 69112 28212 48923 070
Ostatné výnosy z finančnej činnosti -236,00-157,003,00426,00150,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 471 9622 272 4742 214 3712 463 9353 452 803
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -409 575684 238133 950-721 658-3 903 573
Podiel EBIT k aktívam -0,02510,0657-0,0595-0,2627-0,7782
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,02510,0657-0,0595-0,2627-0,7782
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,07260,24600,0181-0,92570,3763
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,92110,94480,77160,94402,47
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,803,9818,933,060,7599
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,091,061,301,060,4044
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,91430,77210,93400,76310,2922
Pohľadávky z obchodného styku 2 414 5161 529 0921 143 021767 8401 544 886
Pohotová likvidita II. stupeň 0,87240,68110,09320,57820,1341
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1 691-128,97-34,9335,6582,97
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0124-0,1659-0,50930,49700,2567
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 4,425,194,834,483,23
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,29-1,24-1,26-1,29-1,45
Pridaná hodnota 3 375 4593 468 3344 407 8483 537 3681 422 158
Primárna platobná neschopnosť 1,321,762,083,512,56
Rentabilita aktív, ROA -0,1889-0,1308-0,2753-0,4599-0,8834
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 49,4613,9819,27123,58-5,92
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 49,4613,9819,27123,58-5,92
Služby 3 671 5873 875 1823 532 8714 453 5297 580 803
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 252 8834 056 2904 302 8484 387 1975 948 623
Spotreba materiálu… 14 727 46215 752 81717 532 82419 197 78422 358 315
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 23 028 81924 013 98025 639 00028 531 42833 744 177
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 266,003 3332 1380,0000437 725
Tržby z predaja tovaru 1 063 634690 918765 988997 5411 729 357
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 21 964 91923 319 72924 870 87427 533 88731 577 095
Účtovný cash flow 10 635-131 774-471 324428 650159 836
Úrokové krytie -0,15290,3354-0,2768-1,34-7,43
Vlastné imanie -17 987 251-16 994 920-16 464 158-15 279 724-13 262 032
Všetky záväzky 23 240 13421 051 21020 767 00619 666 92119 210 655
Výsledok hospodárenia -112 647276 171-238 381-1 136 897-4 596 619
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -112 647276 171-238 381-1 136 897-4 596 619
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -992 331-530 762-1 184 434-2 017 692-5 254 751
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -530 762-1 184 434-2 017 692-5 254 751-2 036 474
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -992 331-527 882-1 181 554-2 014 812-5 251 871
Zásoby 1 146 7951 071 3871 087 9971 011 4761 324 838
Záväzky 23 240 13421 051 21020 767 00619 666 92119 210 655
Záväzky z obchodného styku 3 196 5102 686 1002 376 4232 694 8833 947 427
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,000050 5830,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 724 548413 626162 052180 365494 624
Zisk pred zdanením -992 331-527 882-1 181 554-2 014 812-5 251 871
Zmena EBIT -0,4940-1,040,22230,24892,39
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 17 104516,0087 265-181 582-77 025
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 17 104516,0087 265-181 582-77 025
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000018 2300,00000,0000436 625