PERPETUAL, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 413 702465 057445 841410 100262 599
Bankové úvery 11 44623 95036 45448 9580,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,78170,76890,60901,841,23
Časové rozlíšenie aktív 6 9626 5643 6891 3391 404
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00001 001
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,03870,2130-2,280,1979-2,56
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,01580,0885-0,3550-0,21800,6751
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,51-2,68-9,121,313,97
Celkové tržby 3 423 0792 280 8004 851 1565 389 2280,0000
Celkový dlh 688 106741 139500 748232 591209 012
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -97 154-74 029-2 712-115 141-134 778
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 108 60097 97939 166164 099134 778
Čistý cash flow 10 62158 813-124 933-35 125134 778
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 10 705-242 766-220 46180 46759 048
Čistý zisk 1 679-256 946-232 41667 01155 848
Čistý zisk v minulom roku -256 946-232 41667 01157 912-20 002
Cudzie zdroje 274 404276 08254 907-177 509-52 586
Daň z príjmov 0,00002 8802 8808 9630,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8808 9632 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8802 8808 9630,0000
Dlhodobé bankové úvery 11 44623 95036 45448 9580,0000
Dlhodobý dlh 11 44623 95036 45448 9580,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 34,9735,496,743,269,38
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 31,6121,944,733,269,09
Doba obratu aktív 44,7476,7133,7427,8045,29
Doba obratu pohľadávok 34,9735,496,743,269,38
Doba obratu zásob 10,6132,206,626,0810,73
Doba splácania záväzkov 82,05111,8228,2411,8936,23
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 72,77109,6626,6310,9234,43
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 77,77104,5828,069,610,0000
EBIT v minulom roku -242 766-220 46080 46762 446-17 505
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 10 705-242 766-220 46180 46759 048
EBITDA 92 273-135 497-106 141135 67370 521
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 92 273-135 497-106 141135 67370 521
Finančná páka -1,51-1,68-8,122,314,99
Finančné účty 108 60097 97939 166164 099134 778
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,66330,59370,1232-0,4328-0,2003
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,6633-0,5937-0,12320,43280,2003
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 183 780-136 881-67 217132 73669 552
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,631,430,78920,39290,7602
Krátkodobé pohľadávky 323 427215 17389 01848 03054 412
Krátkodobé záväzky 672 952664 845351 875161 136199 634
Krytie dlhovej služby 10,22-11,99-11,7030,2022,04
Nákladové úroky 9 02611 3009 0754 4933 200
Nákladové úroky v minulom roku 11 3009 0764 4931 6542 497
Náklady na predaný tovar 3 204 0422 313 1174 883 0215 212 4462 010 947
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 993 5472 170 2424 547 4894 948 2281 909 584
Neobežný majetok -112 345-46 129231 534114 23615 855
Obežný majetok 519 085504 622210 618294 525245 340
Obrat aktív 8,164,7610,8213,138,06
Obrat neobežného majetku -30,04-47,9720,8347,14133,49
Obrat obežného majetku 6,504,3922,9018,288,63
Obrat zásob 34,3911,3355,1760,0534,01
Odpisy 72 872108 768115 48051 9028 791
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 36 43654 38457 74025 9518 791
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 36 43654 38457 74025 9510,0000
Osobné náklady 107 053101 52398 74659 9160,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 8831 3841 2763 1031 452
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000483,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 637 800621 797349 651130 3100,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 74 551-148 178-116 936118 91364 639
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,00641,0212,600,29591,06
Podiel EBIT k aktívam 0,0259-0,5220-0,49450,19620,2249
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0259-0,5220-0,49450,19620,2257
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,04131,22-2,350,32320,9529
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,26250,21070,08780,40010,5132
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,6249-1,01-1,630,34670,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,60-0,9869-0,61332,880,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,9522-0,4765-0,28271,5512,01
Pohľadávky z obchodného styku 292 358133 00362 42848 03052 731
Pohotová likvidita II. stupeň 0,65230,48090,37481,320,9500
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 25,844,69-0,43955,05-0,3902
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,185,20-13,77-7,8242,12
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,661,591,120,56720,7959
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,51-2,68-9,121,313,97
Pridaná hodnota 171 322-100 198-60 561172 798105 600
Primárna platobná neschopnosť 2,184,685,602,710,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,0041-0,5525-0,52130,16340,2127
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,00610,93074,230,37751,06
Rýchla likvidita I. stupeň 0,16140,14740,11131,020,6718
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,46-5,47-4,721,712,96
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,46-5,47-4,721,712,96
Služby 160 394100 256305 629229 53372 658
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 413 702465 057445 841410 100262 599
Spotreba materiálu… 50 10142 61929 90334 68528 705
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 11 44623 95036 45448 9580,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 422 0592 212 9194 842 5605 385 3272 116 547
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 46 6950,000020 10083,000,0000
Tržby z predaja tovaru 3 373 9122 088 4694 822 4605 385 1692 116 547
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 452124 4500,000075,000,0000
Účtovný cash flow 10 62158 813-124 933-35 125134 778
Úročený dlh 11 44623 95036 45448 9580,0000
Úrokové krytie 1,19-21,48-24,2917,9118,45
Vlastné imanie -274 404-276 082-54 907177 50952 586
Všetky záväzky 688 106741 139500 748232 591209 012
Výsledok hospodárenia 12 614-244 265-218 77783 85461 730
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 12 614-244 265-218 77783 85461 730
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 679-256 946-232 41667 01155 848
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -256 946-232 41667 01157 912-20 002
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 679-254 066-229 53675 97455 848
Zásoby 87 058191 47082 43482 39656 150
Záväzky 688 106741 139500 748232 591209 012
Záväzky z obchodného styku 637 800621 797349 651130 3100,0000
Zisk pred zdanením 1 679-254 066-229 53675 97455 848
Zmena EBIT -0,04411,10-2,741,29-3,37
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 53 4820,000017 2560,00000,0000