INP Invest s. r. o., v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 27 75929 0643 459 8641 349 145269 968
Bežná likvidita III. stupeň 0,000059,310,04350,06333,82
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000720,00864,00864,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,050,79450,02180,2902-1,10
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-46,33-0,0127-0,26013,88
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00000,01711,721,120,2825
Celkové tržby 0,00000,000072 500526 711272 188
Celkový dlh 0,0000490,002 185 087711 06859 278
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-29 056-17 275-45 051-229 968
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,00008,780,81140,7766
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,000029 05617 27545 051229 968
Čistý cash flow -29 056-22 703-27 776-184 917229 909
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -815,0019 777654 999547 773270 461
Čistý zisk -815,0015 014636 844427 387211 383
Čistý zisk v minulom roku 15 0144 648 060427 387211 383-1 568
Cudzie zdroje -27 759-28 574-1 274 057-637 213-209 826
Daň z príjmov 0,00004 76317 918120 38659 078
Daň z príjmov v minulom roku 4 7631 553120 38659 078480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00004 76317 918120 38659 078
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,0000391,900,00000,0000
Doba obratu aktív 0,00000,000017 419934,93362,02
Doba obratu pohľadávok 0,00000,0000391,900,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,000010 999492,7679,49
EBIT v minulom roku 19 7774 650 853547 773270 461-1 088
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -815,0019 777654 999547 773270 461
EBITDA -787,00-10 02761 265524 969270 516
EBITDA marža 0,00000,00000,84500,99670,9939
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -787,00-10 02761 265524 969270 516
Finančná páka 1,00001,022,722,121,29
Finančné účty 0,000029 05617 27545 051229 968
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,9831-0,3682-0,4723-0,7772
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,98310,36820,47230,7772
Hrubá marža 0,00000,00000,94480,99670,9939
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -815,00-13 40760 347524 895270 456
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00000,01690,63140,52710,2196
Krátkodobé pohľadávky 27 7598,0077 8430,00000,0000
Krátkodobé záväzky 0,0000490,002 184 697711 06859 278
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000258,500,00000,0000
Nákladové úroky 0,00000,0000237,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00001 2400,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 767,002 0744 0031 7421 672
Neobežný majetok 0,00000,00003 364 7461 304 09440 000
Obežný majetok 27 75929 06495 11845 051229 968
Obrat aktív 0,00000,00000,02100,39041,01
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,02150,40396,80
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,762211,691,18
Osobné náklady 0,00007 8527 2320,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 28,003 380918,0074,0060,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,0000114,00349,0041,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -815,0015 014636 844427 387211 383
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,02940,52540,49990,67071,01
Podiel EBIT k aktívam -0,02940,68050,18930,40601,00
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,02940,68050,18940,40631,01
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,02940,69210,51390,85961,29
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00000,99970,00500,03340,8518
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,0000-3,790,10560,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,0000-0,3831-0,35110,8447
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000-0,26419,470,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-0,26419,470,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,0000-0,3831-0,35110,8447
Pohotová likvidita II. stupeň 0,000059,310,04350,06333,82
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,95541,2645,873,45-0,9126
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000-117,200,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,01690,63160,52710,2196
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00000,01711,721,120,2825
Pridaná hodnota -767,00-2 07468 497524 969270 516
Rentabilita aktív, ROA -0,02940,51660,18410,31680,7830
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,02940,52540,49990,67071,01
Rýchla likvidita I. stupeň 0,000059,300,00790,06333,82
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-0,048935,671,350,2191
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-0,048935,671,350,2191
Služby 767,002 0744 0031 7421 672
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 27 75929 0643 459 8641 349 145269 968
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000072 79372 500526 711272 188
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,000072 7930,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,000072 500526 711272 188
Účtovný cash flow -29 056-22 703-27 776-184 917229 909
Úrokové krytie 0,00000,00002 7640,00000,0000
Vlastné imanie 27 75928 5741 274 057637 213209 826
Všetky záväzky 0,0000490,002 185 087711 06859 278
Výsledok hospodárenia -787,00-10 02761 265524 969270 516
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -787,00-10 02761 265524 969270 516
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -815,0015 014636 844427 387211 383
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 15 0144 648 060427 387211 383-1 568
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -815,0019 777654 762547 773270 461
Záväzky 0,0000490,002 185 087711 06859 278
Záväzky z obchodného styku 0,0000114,00349,0041,000,0000
Zisk pred zdanením -815,0019 777654 762547 773270 461
Zmena EBIT -0,04120,00431,202,03-248,59