SloStroj s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 14 284 1459 659 6869 967 6079 685 4018 943 191
Bankové úvery 21 91721 91721 91721 91721 917
Bežná likvidita III. stupeň 1,291,471,471,481,55
Bežné bankové úvery 21 91721 91721 91721 91721 917
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6819-0,1309-0,0976-0,3299-0,1727
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,392,862,852,752,47
Celkové tržby 8 163 6911 048 7392 703 111556 036634 790
Celkový dlh 11 633 8827 158 6177 375 3697 104 2396 365 170
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 785 238-305 406-231 121-829 481-423 411
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 807 155327 323253 038851 398445 328
Čistý cash flow 1 807 155327 323253 038851 398445 328
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 129 55920 22214 0263 14113 610
Čistý zisk 102 35215 97511 0773 1419 416
Čistý zisk v minulom roku 15 975-92 9263 1419 4170,0000
Cudzie zdroje -2 650 263-2 501 069-2 592 238-2 581 162-2 578 021
Daň z príjmov 27 2074 2472 9450,00002 984
Daň z príjmov v minulom roku 4 2470,00000,00002 9840,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 27 2074 2472 9450,00002 984
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 540,163 1101 2585 5394 665
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 494,792 7031 1014 8734 082
Doba obratu aktív 638,653 3621 3466 3585 142
Doba obratu pohľadávok 540,163 1101 2585 5394 665
Doba obratu zásob 1,51105,285,9539,230,0000
Doba splácania záväzkov 1 46259 5603 48122 0024 800
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 481,862 193880,264 1013 168
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 09755 7152 55619 1224 084
EBIT v minulom roku 20 222-92 9233 14113 6130,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 129 55920 22214 0263 14113 610
EBITDA 131 75722 47618 4347 79311 957
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 131 75722 47618 4347 79311 957
Finančná páka 5,393,863,853,753,47
Finančné účty 1 807 155327 323253 038851 398445 328
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 124 22420 31213 9862 5558 785
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,75450,65240,65400,64510,6160
Krátkodobé pohľadávky 12 081 3598 936 7329 318 9388 438 3728 113 372
Krátkodobé záväzky 10 777 5076 302 2426 518 9946 247 8645 508 795
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 8 081 6835 895 3704 786 1455 429 7944 687 019
Krytie dlhovej služby 0,00000,00004 6090,00009,88
Nákladové úroky 0,00000,00004,000,00001 210
Nákladové úroky v minulom roku 0,00003,000,00001 2120,0000
Náklady na predaný tovar 8 031 8201 025 8932 684 677547 631622 833
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 689 85038 622683 580103 646418 900
Neobežný majetok 384 491384 491384 491384 491384 491
Obežný majetok 13 899 6549 275 1959 583 1169 300 9108 558 700
Obrat aktív 0,57150,10860,27120,05740,0710
Obrat neobežného majetku 21,232,737,031,451,65
Obrat obežného majetku 0,58730,11310,28210,05980,0742
Obrat zásob 241,463,4761,369,300,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 5332 1644 4485 2393 172
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00001,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 102 35215 97511 0773 1419 416
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,22140,31210,09361,530,7015
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,04900,59150,02700,08110,0285
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,22140,31210,09361,530,7015
Pohľadávky z obchodného styku 11 066 7157 766 5668 156 7867 424 0187 099 018
Pohotová likvidita II. stupeň 1,291,461,461,481,55
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,47-7,64-10,24-3,03-5,79
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,000063 2600,0000368,04
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,81450,74110,73990,73350,7117
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,392,862,852,752,47
Pridaná hodnota 131 87122 84618 4348 40511 957
Primárna platobná neschopnosť 0,73030,75910,58680,73140,6602
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 88,30318,50400,10911,62532,34
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 88,30318,50400,10911,62532,34
Služby 5 341 970987 2712 001 097442 235202 770
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 14 284 1459 659 6869 967 6079 685 4018 943 191
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00001 7501 163
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 21 91721 91721 91721 91721 917
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 8 163 6911 048 7392 703 111556 036634 790
Tržby z predaja tovaru 5 213 661375 5202 051 000173 187424 559
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 950 030673 219652 111382 849210 231
Účtovný cash flow 1 807 155327 323253 038851 398445 328
Úročený dlh 21 91721 91721 91721 91721 917
Úrokové krytie 0,00000,00003 5070,000011,25
Vlastné imanie 2 650 2632 501 0692 592 2382 581 1622 578 021
Všetky záväzky 11 633 8827 158 6177 375 3697 104 2396 365 170
Výsledok hospodárenia 131 75722 47618 4347 79311 957
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 131 75722 47618 4347 79311 957
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 102 35215 97511 0773 1419 416
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 15 975-92 9263 1419 4170,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 129 55920 22214 0223 14112 400
Zásoby 11 14011 14011 14011 1400,0000
Záväzky 11 633 8827 158 6177 375 3697 104 2396 365 170
Záväzky z obchodného styku 8 081 6835 895 3704 786 1455 429 7944 687 019
Zisk pred zdanením 129 55920 22214 0223 14112 400
Zmena EBIT 6,41-0,21764,470,23070,0000