Tomáš Šipoš

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152011